Odwołane loty. Co robić by dostać odszkodowanie?

Zagranica Zakupy Dołącz do dyskusji
Odwołane loty. Co robić by dostać odszkodowanie?

Odwołane loty mogą pokrzyżować nasz zaplanowany urlop. Taka sytuacja, dla pasażerów, oznacza pewne dodatkowe uprawnienia. Linie lotnicze mają natomiast pewne obowiązki, o których warto pamiętać, w szczególność w sezonie wakacyjnym.

Opóźniony lub odwołany lot dla pasażerów skutkuje pewnymi niedogodnościami, które powinny zostać wynagrodzone przez linię lotniczą. Te są ściśle unormowane przez przepisy prawa. Zasady przyznawania odszkodowań określają zarówno przepisy unijne, jak i krajowe.

Jeżeli dojdzie do odwołania lotu, w pierwszej kolejności musimy ustalić przyczynę odwołania oraz czas, w jakim zostaliśmy o tym powiadomieni.

Odszkodowanie za odwołane loty

Jeśli do odwołania dojdzie z winy przewoźnika, pasażerom przysługuje odszkodowanie. Jednak nie jest ono wypłacane automatycznie. Poszkodowany pasażer musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem. W przypadku zdarzenia, które miało miejsce na skutek zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, przyjmuje się, że linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności. Takie okoliczności są wskazane w rozporządzeniu unijnym. Są to:

  • niekorzystne warunki pogodowe, m.in. burze, ulewny deszcz, gęsta mgła, śnieg i silne podmuchy wiatru;

  • strajk w sektorze lotniczym: m.in. strajk pracowników kontroli ruchu lotniczego w danym kraju, strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska;

  • problemy polityczne, zalicza się do nich np. ataki terrorystyczne, niepokoje polityczne lub zagrożenie bezpieczeństwa państwa;

  • klęski żywiołowe, np. erupcja wulkanu czy powódź;

  • zderzenie z ptakiem lub innym obcym obiektem, tzw. bird strike;

  • niesforny, niebezpieczny lub chory pasażer samolotu;

  • inne zdarzenia: np. opóźnienia spowodowane długimi kolejkami podczas kontroli, wszystkie okoliczności spowodowane przez personel portu lotniczego.

Udowodnienie powyższych okoliczności zawsze leży po stronie linii lotniczych. W każdej tego typu sytuacji warto więc przyjrzeć się dogłębnie powodom odwołania lotu. Zdarza się, że powyższe okoliczności są wykorzystywane przez linie jako wygodny argument. Przewoźnik, zwłaszcza na wniosek pasażera ma obowiązek udowodnić zdarzenie oraz przedstawić działania, jakie podjęto w celu zminimalizowania jego skutków.

Odwołane loty

Kiedy ustalimy już, jaka była przyczyna odwołania, warto policzyć termin, w jakim zostaliśmy o tym powiadomieni. Ma on duże znaczenie, ponieważ zależy od niego kwota odszkodowania oraz samo jego wypłacenie. Jeżeli odwołanie lotu nastąpiło co najmniej 14 dni przed zaplanowaną datą wylotu, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Inaczej wygląda sytuacja, jeżeli informacja dotrze do pasażerów w ostatniej chwili, na mniej niż 14 dni. W takiej sytuacji ewentualne odszkodowanie zależne jest od kryteriów i zaproponowanego nowego planu podróży.

Nowy plan, który zwalnia linie z obowiązku wypłaty odszkodowania, musi mieścić się w następujących kryteriach:

  • Informacja o odwołaniu lotu została przekazana między 7 a 14 dniem przed odlotem, w zamian zaoferowano lot alternatywny, który pozwoli na dotarcie do miejsca docelowego z opóźnieniem krótszym niż 4 godziny w porównaniu do biletu oryginalnego. Lot nie powinien jednak rozpoczynać się wcześniej niż 2 godziny przed czasem ustalonym w pierwotnej rezerwacji.
  • Odwołanie lotu nastąpiło z wyprzedzeniem 7 dni przed odlotem, ale zaoferowany lot alternatywny, pozwoli na dotarcie do miejsca docelowego z opóźnieniem krótszym niż 2 godziny w porównaniu do biletu oryginalnego. Lot nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 godzina przed czasem ustalonym w pierwotnej rezerwacji.

Jaka jest kwota odszkodowania za odwołane loty?

W każdej innej okoliczność oraz w przypadku niezaoferowania lotu zastępczego pasażerowi przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość zależna jest od długości trasy. I tak trasy do 1500 km to odszkodowanie w wysokości 250€, powyżej 1500 km, ale w obrębie UE €400, identyczną kwotę otrzymamy za trasy od 1500 km do 3500 km poza UE. Najwyższe odszkodowanie €600 otrzymamy za loty powyżej 3500 km.

Oprócz odszkodowania przewoźnik mam obowiązek zapewnić pasażerom opiekę na czas oczekiwania na lot zastępczy. W zależności od czasu powinny być to bezpłatne posiłki, napoje, hotel oraz możliwość wykonania dwóch połączeń lub wysłania maili. Jeśli linia lotnicza nie zapewnia takiej opieki, pasażer może za wszystko zapłacić sam, a zwrotu tych kosztów dochodzić od linii lotniczej. Do udowodnienia kosztów konieczne są jednak paragony i faktury.

Procedura uzyskania odszkodowania

Jeżeli nasza sytuacja spełnia powyższe kryteria, możemy złożyć reklamację. Procedura nie jest skomplikowana. Taką możliwość daje najczęściej specjalny formularz na stronie internetowej linii lotniczej. O wypłatę odszkodowania możemy ubiegać się przez 1 rok od zdarzenia. Dotyczy to jednak Polski. W innych państwach UE termin ten często jest dłuższy. Wynosi nawet 3 lata. Aby złożyć reklamację będą potrzebne wszystkie dokumenty związane z lotem: karta pokładowa, potwierdzenie rezerwacji, bilet elektroniczny, zawiadomienie o odwołaniu itd. Jeżeli ponieśliśmy dodatkowe wydatki, musimy dołączyć również dokumenty, które je potwierdzają: faktury i paragony. Składają reklamację, warto znać również numer lotu, harmonogram lotu oraz długość opóźnienia. Przede wszystkim należy jednak uzbroić się w cierpliwość, bo procedura reklamacyjna w takim przypadku trwa nawet 6 miesięcy.