Pełnomocnictwo – kupisz dom, ale nie odbierzesz listu na poczcie. Poczta ma własne pełnomocnictwo pocztowe bez którego okienko będzie tylko ścianą płaczu

Codzienne Dołącz do dyskusji (91)
Pełnomocnictwo – kupisz dom, ale nie odbierzesz listu na poczcie. Poczta ma własne pełnomocnictwo pocztowe bez którego okienko będzie tylko ścianą płaczu

Okazuje się, że łatwiej kupić przez pełnomocnika nieruchomość, niż odebrać przesyłkę z poczty, zwłaszcza sądową. Poczta Polska ma swoją własną procedurę do odbierania przesyłek sądowych i nawet pełnomocnictwo notarialne na niewiele się przyda, jeśli w urzędzie pocztowym nie leży nasze pełnomocnictwo pocztowe.

Posiadając pełnomocnictwo notarialne, możemy w imieniu zainteresowanego mocodawcy zrobić wiele – sprzedać jego dom, kupić mu samochód, złożyć pismo w urzędzie, nie możemy natomiast – jak pokazują liczne przypadki  – odebrać awizowanego listu z sądu na poczcie.

Sprawa odbierania przesyłek sądowych poprzez upoważnione osoby wraca co kilka lat. Poczta ma własne procedury w tej kwestii i każdy, kto choć raz próbował odebrać taką awizowaną przesyłkę wie, że nie jest to takie łatwe, o szybkości nawet nie wspominając.

Absurd procedury odbioru przesyłek to prawdziwa zmora osób, które mieszkają za granicą. Niejednokrotnie zdarza się tak, że posiadane przez upoważnione przez nich osoby pełnomocnictwo, na poczcie nie ma żadnej mocy. I tu zaczynają się schody, dwa tygodnie oczekiwania awizo w urzędzie, to często za mało by zorganizować przylot np. z USA.

Skąd wynikają tak absurdalne przeszkody? Pełnomocnictwo pocztowe to utrapienie

Całe zamieszanie wynika z obowiązujących przepisów o doręczeniach. Zgodnie z ich treścią, pełnomocnictwo notarialne jest wystarczające do odbioru przesyłek doręczanych na zasadach ogólnych, nie dotyczy niestety przesyłek sądowych. Odbiór tych ostatnich, uregulowany jest w przepisach postępowania cywilnego i karnego. Przesyłki zgodnie z art. 139 § 11 kpc oraz §8 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym oraz przepisów kodeksu postępowania karnego mogą być podjęte tylko na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Takim terminem posługuje się ustawa.

Czym jest pełnomocnictwo pocztowe?

W pierwotnym zamierzeniu ten rodzaj pełnomocnictwa powstał dla ułatwienia odbioru przesyłek. Dzięki niemu nie trzeba było uzyskiwać pełnomocnictwa notarialnego, a wystarczyło zwykłe złożone na poczcie. To, co w pierwotnym zamierzeniu miało ułatwić obsługę klienta, szybko stało się przeszkodą. Dziś odbiór przesyłek na jego podstawie, to zdaniem wielu osób zbyteczne utrudnienie. Co ciekawe, dyskusję nad interpretacją przepisów, na podstawie których poczta żąda do odbioru przesyłki pełnomocnictwa pocztowego, jest dwutorowa. Część interpretatorów twierdzi, że przepisy prawa pocztowego, które dopuszczają odbiór przesyłek na podstawie również innego pełnomocnictwa, zostają uchylone przez przepisy szczególne, czyli wymienione powyżej. Druga część głosów opowiada się za brakiem takiego wyłączenia. I możliwością odbioru przesyłek sądowych na podstawie zwykłego pełnomocnictwa notarialnego.

Jak udzielić pełnomocnictwa

Jak na razie, pomimo licznych głosów przeciwnych takiej formie pełnomocnictwa, raczej nie zmieni ono swojej formy i aby zabezpieczyć swoje interesy przed wyjazdem lub inną nieplanowaną sytuacją, musi ono zostać udzielone w formie pełnomocnictwa pocztowego.

Jest ono udzielane na specjalnym druku przygotowanym przez Pocztę Polską. Wzór dostępny jest w placówkach pocztowych, na stronie internetowej poczty, osoby niepełnosprawne mogą prosić o jego dostarczenie listonosza. Złożenie pełnomocnictwa podlega oczywiście opłacie, która zależna jest od liczby odbieranych przesyłek.