Każdy, kto ma kanał na YouTubie zapłaci specjalny podatek na PISF? Na razie youtuberzy mogą spać spokojnie

Państwo Prawo Dołącz do dyskusji (88)
Każdy, kto ma kanał na YouTubie zapłaci specjalny podatek na PISF? Na razie youtuberzy mogą spać spokojnie

Na Twitterze pojawiły się dość alarmujące sugestie, w myśl których każdy kanał na YouTubie zostanie objęty rygorami nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Wiąże się z tym obowiązek uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez Przewodniczącego KRRiT. Takie podmioty muszą również płacić swego rodzaju podatek na PISF. Tylko, że nowelizacja obejmuje inne podmioty.

KRRiT przypomina o obowiązku ciążącym na serwisach VOD i VSP

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja o nowych obowiązkach wynikających z nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która weszła w życie 1 listopada zeszłego roku. Rzekomo każdy kanał na YouTubie ma się zgłosić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako nadawca VOD. Wynika to z nowego obowiązku uzyskania wpisu do rejestru Przewodniczącego KRRiT. Obejmuje on platformy dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie, oraz platformy udostępniania wideo.

Szczególnie interesująca konsekwencja uzyskania takiego wpisu wynika z art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii. Zgodnie z tym przepisem, platformy VOD muszą odprowadzać podatek na PISF wynoszący 1,5 proc. przychodów z opłat za dostęp do usług medialnych na żądanie. Ewentualnie: przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten w danym okresie był wyższy. Warto przy tym zaznaczyć, że przepisy tej ustawy nie zawierają żadnego bezpośredniego odniesienia do platform udostępniania wideo.

Źródłem tych rewelacji miałoby stanowić przypomnienie o obowiązku zgłoszenia się po wpis wystosowane przez KRRiT na rządowym portalu gov.pl. To jednak nie zawiera żadnych sugestii, że nowe przepisy miałyby obejmować także poszczególne kanały na platformie YouTube. Nie wspominając nawet o pokrewnych, mniej popularnych serwisach. Cóż w tym ogłoszeniu znajdziemy? Wskazanie wraz z podstawą prawną tego, jakie podmioty mają zgłosić się po wpis. Równocześnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina o terminach ustawowych.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia udostępniania publicznego audiowizualnej usługi medialnej na żądanie/dostarczania platformy.

Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz dostawcy platform udostępniania wideo prowadzący działalność w dniu 1 listopada 2021 r. (wejście w życie nowelizacji ustawy), są obowiązane do zgłoszenia usług do wykazu Przewodniczącego KRRiT do dnia 1 lutego 2022 r.

Podatek na PISF obejmuje tak naprawdę tylko duże, profesjonalne podmioty

Któż więc jest zobowiązany do uzyskania takiego wpisu i kto musi faktycznie płacić podatek na PISF? Art. 47ca ustawy o radiofonii i telewizji nakłada ten obowiązek na „podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie”. Bliźniaczy art. 47n dotyczy „dostawców platformy udostępniania wideo”. W obydwu przypadkach w treści przepisów znajdziemy definicje legalne. Ta odnosząca się do usług VOD jest stosunkowo prosta i znajduje się w art. 4 pkt 6) ustawy.

Audiowizualną usługą medialną na żądanie jest usługa medialna świadczona w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu ustalonego przez podmiot dostarczający usługę

Zgodnie z art. 4 pkt 22a) zawiera dłuższą i zauważalnie bardziej skomplikowaną definicję „platform udostępniania wideo”.

Platformą udostępniania wideo jest usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, jeżeli podstawowym celem lub zasadniczą funkcją tej usługi lub jej dającej się oddzielić części jest dostarczanie ogółowi odbiorców w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych audycji, wideo stworzonych przez użytkowników lub innych przekazów, za które dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności redakcyjnej, ale o sposobie zestawienia których dostawca ten decyduje, w tym automatycznie lub za pomocą algorytmów, w szczególności przez eksponowanie, flagowanie i sekwencjonowanie

Co jednak jest szczególnie istotne to to, że obowiązki ciążą na dostawcach usług, nie na użytkownikach portalu i twórców treści. Kanału na YouTubie w żadnym wypadku nie można uznać za dostawcę usługi czy platformy. Co więcej, także podatek na PISF nie obejmuje każdego podmiotu. Ustawa o kinematografii wyłącza spod tego obowiązku mikroprzedsiębiorców, oraz podmioty o widowni nie przekraczającej 1% internautów.

Wygląda więc na to, że nie ma co panikować. Obowiązek, o którym przypomina KRRiT, dotyczy przede wszystkim dużych podmiotów, takich jak YouTube, CBA, czy serwisy streamingowe. Odmienna interpretacja treści przepisów ustawy o radiofonii i telewizji zakrawałaby wręcz na absurd.