Zmienia się sposób, w jaki wyłudzamy ubezpieczenia. Pozorowanie własnej śmierci jest już powoli passe

Codzienne Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Zmienia się sposób, w jaki wyłudzamy ubezpieczenia. Pozorowanie własnej śmierci jest już powoli passe

Z roku na rok rośnie liczba wykrywanych przestępstw ubezpieczeniowych. Polacy wyłudzają coraz więcej odszkodowań od ubezpieczycieli. W samym minionym roku ujawniono ponad 30 tysięcy przestępstw. I chociaż rynek ubezpieczeniowy w Polsce wciąż rośnie, to powyższe zmusza ubezpieczycieli do prowadzenia dokładniejszych kontroli oraz wprowadzania dodatkowych restrykcji związanych z wypłatą potencjalnego odszkodowania.

Na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń możemy zapoznać się z raportem danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych, które zostały ujawnione w 2022 r. Wynika z niego, że tylko w 2022 roku w Polsce wykryto prawie 32 tysiące przypadków wyłudzeń odszkodowań. Z tego ponad 8,6 tys. przypadków dotyczyło ubezpieczeń na życie. Jednak znaczna większość – tj. ponad 23 tys. to sprawy z zakresu ubezpieczeń majątkowych. Łącznie udaremniono nienależne wypłaty na kwotę 409 mln złotych.

Polacy wyłudzają więcej odszkodowań

Powyższe dane wskazują na niemalże 25 proc. wzrost liczby ujawnionych wyłudzeń względem ubiegłego roku. Co istotne zmienił się też najpopularniejszy model działania wyłudzaczy. W przypadku ubezpieczeń na życie, nie dotyczą już one wyłącznie potencjalnego zgonu. Coraz więcej spraw związanych było bowiem z ryzykiem poważnego zachorowania oraz trwałego inwalidztwa.

Wyłudzacze, którzy liczą że oszukają ubezpieczyciela, a tym samym otrzymają nienależne im odszkodowanie zachowują się w określony sposób. Najczęściej do swojego celu dążą poprzez wykorzystanie sfałszowanej dokumentacji medycznej.

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych wykrywalność wyłudzeń jest naprawdę wysoka. Metody w tym sektorze rynku od lat się nie zmieniają. Sprawcy indywidualni, ale także coraz częściej sprofilowane i zorganizowane grupy przestępcze powodują celowe lub fikcyjne kolizje. Często kradzieże są po prostu pozorowane. Dodatkowo, większą popularnością cieszą się fikcyjne wynajmy pojazdów zastępczych, a także szkody w pojazdach z leasingu.

Ponadto, w ostatnich latach wzrasta liczba drobnych szkód powodowanych przez osoby fizyczne. Najczęściej dotyczą one fikcyjnych strat w majątku osobistym gospodarstwa domowego lub poniesionych podczas podróży. Co więcej, coraz częściej odnotowywane są nietypowe przypadki – zdarzenia opierające się na ubezpieczeniu: czasowej niezdolności do pracy, sprzętu do gier wideo, a nawet zwierząt domowych.

Zakłady ubezpieczeń na życie dobrze radzą sobie z atakami fraudowymi. Zebrane dane dowodzą niskiej skuteczności działań sprawców. Z ubiegłorocznego raportu wynika, że w 95 proc. próba wyłudzenia kończy się odmową wypłaty odszkodowania.