Rząd dalej będzie płacił Polakom, którzy pomogą uchodźcom

Państwo Dołącz do dyskusji
Rząd dalej będzie płacił Polakom, którzy pomogą uchodźcom

Rząd zmienił rozporządzenie w sprawie świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Zmiany nie dotyczą wszystkich, a jedynie tych najbardziej potrzebujących.

Rządowa pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Jak informowaliśmy w marcu, Polski rząd zdecydował o przyznaniu pomocy finansowej dla uchodźców z Ukrainy. Pomoc ta dostępna jest od marca 2022 roku i przyjmuje postać świadczeń pieniężnych. Ukraińcy przebywający w Polsce liczyć mogą zarówno na 500 plus, jak i jednorazową pomoc finansową w postaci wypłaty 300 zł.

Ponadto, rząd przewidział również pomoc dla Polaków, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Pomoc ta to świadczenie pieniężne wynoszące 40 zł na dzień. Najpierw wsparcie finansowe można było otrzymywać za maksymalnie 60 dni pomocy. Jednak potem rząd zmienił ten okres na 120 dni od przybycia uchodźcy do Polski.

Powyższe świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosków za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom. Jest ono wypłacane z dołu. Wnioski składa się w gminie, która ma miesiąc na ich rozpatrzenie. Wypłatę pieniędzy gmina może uzależnić od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy zostanie przedłużona

Chodzi właśnie o to ostatnie świadczenie wynoszące 40 zł dziennie. Pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker wskazał, że wydłużenie wsparcia jest możliwe, jeśli pomaga się osobom, którym trudno byłoby podjąć pracę.

Dotyczy to osób:

  • osoby niepełnosprawnej,
  • kobiet po 60. roku życia,
  • mężczyzn po 65. roku życia,
  • kobiet w ciąży,
  • osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia,
  • osób samotnie sprawujących opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci,
  • małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna.

Co istotne, w przypadku osoby niepełnosprawnej lub starszej takie świadczenie przysługuje nie tylko za tę osobę. Można się ubiegać także o świadczenie za osobę sprawującą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością i osobami starszymi. Dotyczy też to dzieci tych osób.

Jeśli pomoc udzielana jest kobiecie w ciąży lub osobie z niemowlęciem, świadczenie przysługuje również za ich dzieci. W przypadku opiekuna trojga i więcej dzieci – świadczenie otrzymuje się za wszystkich. Natomiast jeśli wsparcie udzielane jest małoletniemu, pieniądze przysługują także za opiekuna tymczasowego i jego dzieci.