PKO BP nie informowało swoich klientów o zmianach opłat tak jak należy. Teraz przysługuje im rekompensata

Finanse Dołącz do dyskusji (200)
PKO BP nie informowało swoich klientów o zmianach opłat tak jak należy. Teraz przysługuje im rekompensata

Klienci PKO BP mogą podpisać bezpłatne porozumienie z bankiem. To rezultat decyzji prezesa UOKiK. Oznacza to, że niektórym może przysługiwać np. zwrot nadpłaty związany z błędnym sposobem informowania przez bank o zmianie opłat i taryfy prowizji. 

Decyzja prezesa UOKiK

Jako klientka banku PKO BP otrzymałam dzisiaj smsa, z którego wynika, że mogę podpisać bezpłatne porozumienie. Wszystko ze względu na decyzję prezesa UOKiK. Odpowiednie informacje znajdują się też na stronie PKO BP i w serwisie iPKO. Czego dotyczy decyzja UOKiK? Przekazywania przez bank w latach 2014-2016 informacji o zmianach regulaminów oraz taryfy prowizji i opłat za pośrednictwem serwisu internetowego. Zdaniem Urzędu przekazywanie takich informacji nie nastąpiło za pośrednictwem tzw. nośnika trwałego. W informacji bank nie wskazał również, na jaką podstawę prawną się powołuje przy dokonaniu zmian w opłatach. Podobne problemy miał kiedyś bank ING.

Klienci mogą zawrzeć porozumienie z bankiem

Klienci, którzy w tym czasie mieli już konto w banku PKO BP mogą podpisać porozumienie z bankiem. PKO BP informuje, że porozumienie zawiera aktualnie obowiązujące regulaminy i taryfę. Na podstawie porozumienia bank dokona indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji za okres od stycznia 2014 roku do 4 sierpnia 2018 roku. Porozumienia nie trzeba podpisywać, ale osoby, które się na to zdecydują, powinny to zrobić do 4 lipca 2019 r. w dowolnym oddziale lub agencji PKO BP. Po podpisaniu dokumentu PKO BP w ciągu czterech miesięcy dokona indywidualnego rozliczenia. Na jego podstawie klient może otrzymać zwrot nadpłaty na wskazany przez klienta w porozumieniu rachunek w PKO Banku Polskim albo informację o braku kwoty do zwrotu.

Rekompensaty społeczne

Prezes UOKiK zdecydował również, że klienci PKO BP mogą skorzystać z rekompensat publicznych:

  • w okresie 2 miesięcy począwszy od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku – bezpłatnej usługi powiadomień SMS (można ją uruchomić w iPKO, serwisie telefonicznym lub oddziale; skorzystanie z powiadomień SMS przez klientów, którzy dotychczas z nich nie korzystali, będzie wymagało złożenia dyspozycji uruchomienia usługi, a następnie jej dezaktywacji, jeżeli nie będą chcieli z niej korzystać odpłatnie, nie później niż do 30 września 2019 roku; w stosunku do klientów, którzy korzystają z usługi, bank nie będzie naliczał opłat przez okres od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji w tym zakresie);
  • w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku – bezpłatnego rozłożenia na 6 rat 0% jednej dowolnej transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą kredytową w kwocie od 200 zł do 1500 zł, pod warunkiem złożenia wniosku o taką usługę w terminie pięciu dni kalendarzowych od dnia dokonania transakcji (usługę można uruchomić jedynie za pośrednictwem infolinii banku pod numerami: 800 302 302 lub +48 81 535 60 60 – opłata zgodna z taryfą operatora);
  • od 1 sierpnia do 30 września 2019 roku – jednokrotnego bezpłatnego wyboru niestandardowego wizerunku karty debetowej z galerii (dostępny w iPKO, serwisie telefonicznym lub oddziale);
  • z kolei w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2019 roku – bezpłatnych przelewów do ZUS i US za pośrednictwem iPKO, IKO lub serwisu telefonicznego (usługa będzie bezpłatna we wskazanym okresie bez konieczności składania dyspozycji jej uruchomienia).

Co ważne – z rekompensat (wszystkich) można skorzystać niezależnie od tego, czy porozumienie zostanie podpisane.