W życie weszły zmiany zasad zatrudniania pracowników młodocianych. Po wrześniowej podwyżce ich wynagrodzenia znowu wzrosły

Praca Dołącz do dyskusji
W życie weszły zmiany zasad zatrudniania pracowników młodocianych. Po wrześniowej podwyżce ich wynagrodzenia znowu wzrosły

Niedawne podwyżki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych sprawiają, że są oni w widoczny sposób zapraszani na rynek pracy. Rząd podwyższając stawki dla nieletnich pracowników stara się stworzyć odpowiednie warunki do nabywania doświadczenia zawodowego. Nowa koalicja rządząca będzie musiała kontynuować ten trend. Działanie to wydaje się być konieczne w sytuacji kryzysu demograficznego i braku rąk do pracy w wielu zawodach.

Pracodawca zatrudniając pracownika młodocianego, musi dopełnić kilku formalności

Podpisywanie umowy z pracownikiem, który ma być przyuczany do zawodu, jest związane z przygotowaniem specjalnego dokumentu. Jest to tzw. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. W umowie tego typu zawarte muszą być informacje o rodzaju przygotowania zawodowego, czasie i miejscu jego trwania, sposobach kształcenia pracownika, a także wysokości wynagrodzenia przysługującego młodemu pracownikowi. Prawo nie zabrania jednak stosowania w takim przypadku umowy cywilnoprawnej.

Warunki zatrudnienie pracownika młodocianego są inne w przypadku podpisania umowy o pracę, a inne w przypadku umowy cywilnoprawnej

Zatrudniając młodocianego pracownika na umowę o pracę, pracodawca musi pamiętać, że nie może on pracować w czasie ferii powyżej 7 h i 30 min na dobę. Nieodpuszczalna jest także praca nocna, a pracownik młodociany musi mieć wykonane badania wstępne. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym obliguję pracodawcę do wypłacania wynagrodzenia minimalnego w odpowiedniej wysokości. Pracownik podpisując UOP, nie może pracować w nadgodzinach, a czas odpoczynku nocnego musi wynosić 14 godzin. Nie może on wykonywać także ciężkich prac.

W przypadku umowy cywilnoprawnej większość tych ograniczeń nie istnieje. Na umowie zlecenie pracownik młodociany nie ma wyznaczonego limitu dobowego. Może także pracować w nocy, a badania lekarskie są opcjonalne, ale nie konieczne. Obowiązuje także stawka wynegocjowana z pracodawcą, a nie minimalna płaca pracownika młodocianego. Młody pracownik może także pracować w nadgodzinach, a czas odpoczynku nocnego nie jest ustalony.

Grudniowa podwyżka stawek młodocianych pracowników była poprzedzona także wrześniową zmianą wynagrodzeń

Rząd Zjednoczonej Prawicy zdecydował się podwyższyć od 1 września stawi pracowników młodocianych. Do tej pory mogli oni uzyskać wynagrodzenie w wysokości 5% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym roku, 6% w drugim, a 7% w trzecim roku nauki. Od 1 września te stawki uległy zmianie. Od tego momentu wynoszą one odpowiednio:

nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

W przypadku młodocianych przyuczanych do wykonywania konkretnej pracy płaca wyniesie nie mniej niż 7%.

Oprócz tej podwyżki od 1 grudnia zmianie uległa stawka minimalna, jaką musi otrzymać młodociany pracownik. Od tej pory po podpisaniu umowy o pracę zarobią oni minimum 575,60 zł.