Żądam adwokata – to nie tylko pusty frazes. Prawo do obrońcy przy przesłuchaniu przez Policję

Gorące tematy Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (6)
Żądam adwokata – to nie tylko pusty frazes. Prawo do obrońcy przy przesłuchaniu przez Policję

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 12 stycznia 2016 roku uznał, iż nieobecność obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania przez policję w postępowaniu przygotowawczym sprawiła, iż całe postępowanie karne odbyło się z naruszeniem zasad rzetelnego procesu. 

Prawo maltańskie, które nie przewidywało możliwości udziału obrońcy w postępowaniu przygotowawczym w ocenie Trybunału naruszało Konwencję o prawach człowieka. Jak to wygląda w Polskim prawie?

Prawo do obrońcy przy przesłuchaniu przez Policję

Polskie prawo przewiduje możliwość udziału radcy prawnego lub adwokata w postępowaniu przygotowawczym, nic nie stoi więc na przeszkodzie by go ustanowić. W chwili, gdy zostanie on ustanowiony powinien być zawiadamiany o wszystkich czynnościach w sprawie i ma prawo w nich uczestniczyć, tym samym prawo do obrońcy przy przesłuchaniu przez policję realizuje się w praktyce.

Natomiast oskarżony tymczasowo aresztowany może porozumiewać się ze swym obrońcą podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. Jednakże w postępowaniu przygotowawczym prokurator, udzielając zezwolenia na porozumiewanie się, może zastrzec w szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego, że będzie przy tym obecny sam lub osoba przez niego upoważniona.

Jeżeli wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego, prokurator, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może również zastrzec kontrolę korespondencji podejrzanego z obrońcą.

Powyższe jednak nie może być utrzymywane ani dokonane po upływie 14 dni od dnia tymczasowego aresztowania podejrzanego. Jak jednakże ustanowić adwokata pełnomocnikiem, gdy dana osoba jest tymczasowo aresztowana?

Obrońcę ustanawia co do zasady oskarżony, jednakże do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego.

Przy tym dość często ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika naszym obrońcą jest uzasadnione, gdyż osoba taka dopilnuje by w naszej sprawie nie naruszono przepisów procedury, będzie w stanie argumentować na naszą korzyść uwypuklając dowody dla nas korzystne, a także wykazując niespójność materiału dowodowego w naszej sprawie. W przypadku natomiast niekorzystnego wyroku będzie w stanie sformułować odpowiednią apelację, która może skutkować w szczególności uniewinnieniem lub zmniejszeniem wymiaru kary.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa: Shutterstock