MRiPS rozwiewa wątpliwości dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Wiadomo już co z wnioskami i prawem do świadczenia

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
MRiPS rozwiewa wątpliwości dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Wiadomo już co z wnioskami i prawem do świadczenia

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. Jest to świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł, które należy wykorzystać między 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy już od 1 stycznia 2022 r. MRiPS odpowiada na pytania

W ramach Polskiego Ładu rządzący przewidzieli kolejne wsparcie dla rodziców – tym razem w postaci Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli dodatkowego świadczenia, które będzie wypłacane na drugie i kolejne dziecko już od przyszłego roku. Aby móc otrzymać wsparcie w ramach programu, nie trzeba spełniać żadnych kryteriów finansowych. Do świadczenia będą uprawnieni zarówno rodzice dziecka, jak i osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły z wnioskiem o jego adopcję.

Należy pamiętać, że aby otrzymać świadczenie, drugie lub kolejne dziecko musi być w wieku między 12 a 36 miesięcy. Konieczne będzie również złożenie wniosku. Podobnie jak w przypadku 500 plus, wniosek o RKO będzie można złożyć wyłącznie online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS czy bankowości elektronicznej. Rozpatrywaniem wniosków i wypłatą świadczeń będzie zajmować się ZUS.

Zwolnienie z podatku, sposób wydatkowania świadczenia i sposób jego wypłacania

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada również na inne pytania. Jak informuje MRiPS, świadczenie będzie zwolnione z podatku – co oczywiście jest dobrą wiadomością dla jego beneficjentów. Dodatkowo świadczenie nie będzie uwzględniane przy ubieganiu się o inne świadczenia zależne od dochodu.

Nie będzie również żadnych odgórnych ograniczeń co do sposobu wydawania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Przyznane środki rodzice będą mogli wydać zgodnie z własnym uznaniem.

Wielu rodziców zastanawia się również, jakie są dostępne sposoby wypłacania świadczenia. Już wcześniej rządzący zapowiadali, że świadczenie będzie można otrzymywać przez rok (w wysokości 1000 zł co miesiąc) lub przez dwa lata (500 zł co miesiąc). Jak potwierdza ministerstwo, są to jedyne dostępne opcje wypłacania świadczenia. Tym samym niemożliwe jest np. pobranie RKO z góry, w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 12 tys. zł.

Utrata świadczenia i jego przysługiwanie

MRiPS rozwiewa też wątpliwości dotyczące szczególnych przypadków i tego, kiedy świadczenie będzie przysługiwać na drugie i kolejne dziecko, a kiedy będzie to niemożliwe. Po pierwsze – RKO będzie przysługiwać rodzicowi drugiego dziecka i kolejnego dziecka (w wieku od 12 do 36 miesięcy) bez względu na to, w jakim wieku jest pierwsze dziecko. Z kolei w przypadku tzw. rodzin patchworkowych, w skład rodziny będą wchodziły również dzieci z poprzednich związków. Jak informuje jednak MRiPS,

Wyjątek od powyższej zasady stanowią przypadki gdy rodzice nie będą mogli uwzględnić dziecka w rodzinie, gdyż: dziecko pozostaje pod opieką opiekuna prawnego, jest umieszczone w pieczy zastępczej, było umieszczone w pieczy zastępczej w dniu osiągania przez to dziecko pełnoletności, w stosunku do dziecka osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, w stosunku do dziecka osoba ubiegająca się lub otrzymująca kapitał była pozbawiona władzy rodzicielskiej w dniu osiągania przez to dziecko pełnoletności.

Z kolei jeśli chodzi o dzieci urodzone przed 1 stycznia 2022 r., RKO będzie przysługiwać na drugie i kolejne dzieci, które z chwilą wejścia w życie nowego świadczenia mają co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 36. Na takie dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko kończy 36. miesiąc życia.

Jeśli chodzi z kolei o utratę prawa do RKO, świadczenie będzie przysługiwać właśnie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko kończy 36. miesiąc życia.