MF informuje, co z niedopłatą podatku wynikającą z zeznania PIT. To już ostatnia chwila na rozliczenie

Podatki Dołącz do dyskusji (185)
MF informuje, co z niedopłatą podatku wynikającą z zeznania PIT. To już ostatnia chwila na rozliczenie

Do dziś jest czas – jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił – na rozliczenie PIT 2020. MF odpowiada też na pytanie, na jaki numer konta należy przelać niedopłatę podatku za 2019, jeśli podatnik rozliczał się wspólnie z małżonkiem. 

Rozliczenie PIT 2020. W tym roku wyjątkowo do 1 czerwca

Epidemia koronawirusa spowodowała przesunięcie obowiązku złożenia deklaracji PIT za 2019 r. i tym samym rozliczenie PIT w 2020 r. Zazwyczaj jest na to czas do 30 kwietnia. Termin złożenia deklaracji przesunięto jednak o miesiąc. 30 maja wypadł w sobotę – dlatego też ostatecznym terminem granicznym jest 1 czerwca. Do dzisiaj należy też przelać środki tytułem ewentualnej niedopłaty podatku wynikającej z zeznania rocznego za 2019. W innym wypadku konieczna może być dodatkowo zapłata odsetek za zwłokę.

Jeśli podatnik nie wykonał żadnej czynności,  system Twój e-PIT rozliczył za niego deklarację automatycznie – stało się to już 30 kwietnia. To rozwiązanie idealne dla wszystkich zapominalskich. Takie osoby same mogą do dzisiaj dokonać jeszcze ewentualnej korekty deklaracji – m.in. naniesienia dodatkowych ulg lub zmiany OPP, dla której przekazują 1 proc. podatku.

Na jakie konto przelać niedopłatę podatku? Co z małżonkami rozliczającymi się wspólnie?

Jeśli z zeznania podatkowego wynika, że podatnik powinien uregulować niedopłatę podatku, powinien przelać odpowiednią kwotę na swój mikrorachunek podatkowy. To właśnie teraz podatnicy po raz pierwszy (jeśli chodzi o rozliczenie roczne) przelewają pieniądze na nowe numery kont – wcześniej niedopłatę podatku należało uregulować przelewając środki wprost na konto odpowiedniego urzędu skarbowego. Wydaje się jednak, że wykonywanie wszystkich koniecznych przelewów na mikrorachunek jest wygodniejszym rozwiązaniem. Jeśli ktoś do tej pory z jakiegoś powodu nie wygenerował jeszcze numeru swojego rachunku podatkowego, nadal może to zrobić. Wystarczy wejść na Portal Podatkowy, a następnie podać swój numer PESEL lub NIP.

Powstaje jednak inne pytanie – co w momencie, gdy podatnik rozliczał się ze współmałżonkiem? Na które konto należy przelać wtedy należność? MF odpowiada na to pytanie na Twitterze. Ministerstwo twierdzi, że należność z tytułu niedopłaty podatku można uiścić po prostu na mikrorachunek jednego z małżonków. Teoretycznie nie ma znaczenia, na który numer środki zostaną przelane. W praktyce jednak MF zaleca, by należność przelewać raczej na mikrorachunek tego małżonka, który jest w PIT wskazany jako pierwszy.