Sprzedaż firmy. Czy można sprzedać jednoosobową działalność gospodarczą?

Biznes Firma Dołącz do dyskusji
Sprzedaż firmy. Czy można sprzedać jednoosobową działalność gospodarczą?

Czy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może po prostu sprzedać swoją firmę? Czy można sprzedać jednoosobową firmę?

Mogłoby się wydawać, co zresztą sugeruje także nazwa, że jednoosobowa działalność gospodarcza to twór przeznaczony wyłącznie dla niewielkich biznesów. Nie rozmiar i skala prowadzonej firmy są jednak najważniejsze. Na koniec dnia istotne jest przecież jaki udało się wypracować zysk. Zdarza się, że podmioty działające w formie jednoosobowej działalności gospodarczej są w istocie wielkimi firmami. Na podparcie tej tezy często przywołuje się przykład, nieżyjącego już Tadeusza Gołębiowskiego. Twórcę hotelowego oraz cukierniczego imperium. Wielokrotnie podkreślano, że swoje największe biznesy oraz przedsięwzięcia biznesmen prowadził w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Sprzedaż firmy – czy można sprzedaż jednoosobową działalność gospodarczą?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Nie jest możliwe bowiem zbycie całego przedsiębiorstwa. Jak stanowią przepisy kodeksu cywilnego przedsiębiorca działa pod firmą. Natomiast firmą dla przedsiębiorcy będzie jego imię oraz nazwisko. Tych „składowych” przedsiębiorstwa oczywiście sprzedać nie możemy. Co innego w przypadku konkretnych, wyodrębnionych składników przedsiębiorstwa.

Dla przykładu może to być prawo własności do nieruchomości, prawa autorskie, posiadane licencje oraz zezwolenia, a także ruchomości. „Sprzedane” mogą być także umowy zawarte przez przedsiębiorcę. W stosunku prawnym łączącym przedsiębiorcę ze swoim pracownikiem zastąpi go nabywca przedsiębiorstwa. O ile umowy z innymi podmiotami przewidują w ogóle możliwość dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z umowy. Warto pamiętać zatem, że przy sprzedaży jednoosobowej działalności gospodarczej w rzeczywistości nie dochodzi do jednorazowego zbycia firmy. Najlepiej używać w tym przypadku terminu: zbycie/sprzedaż przedsiębiorstwa. Co istotne, ta kwestia także została uregulowana w przepisach prawa cywilnego. Ustawodawca dla zbycia przedsiębiorstwa przewidział formę szczególną umowy. Dla skutecznego przeniesienia własności konieczne będzie zawarcie umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jednak, jeśli jednym ze składników przedsiębiorstwa będzie nieruchomość, wówczas konieczne będzie zastosowanie wyższej formy – aktu notarialnego.

Gdy podjęliśmy już decyzję i jesteśmy przekonani, że chcemy sprzedać nasze przedsiębiorstwo, to łatwiejszym rozwiązaniem może okazać się przekształcenie go przed sprzedażą. Możliwe jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w np. spółkę prawa handlowego. Zmieniając jednoosobową działalność gospodarczą w sp. z o.o. zyskujemy możliwość sprzedaży części udziałów. Jak już wspomniałem wyżej, nie każdy ze składników przedsiębiorstwa jest zbywalny. Całościowo sprzedaż będzie polegała na zbywaniu wyszczególnionych praw i obowiązków.