Starsi ludzie w pracy – oficjalnie ich lubimy, ale pracować z nimi nie chcemy

Praca Dołącz do dyskusji
Starsi ludzie w pracy – oficjalnie ich lubimy, ale pracować z nimi nie chcemy

Pokolenie 50+, nazywane również Silversami, stopniowo zyskuje na znaczeniu na rynku pracy w Polsce. Pomimo występujących stereotypów i bariery w percepcji, ich potencjał może okazać się kluczowy dla przyszłości rynku pracy w obliczu demograficznych i gospodarczych wyzwań. 

Starsi ludzie w pracy – do rany przyłóż!

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że już co czwarta osoba w wieku produkcyjnym ma ponad 50 lat. Prognozy wskazują, że do 2030 roku osoby te będą stanowić nawet jedną trzecią siły roboczej. Jednakże, pomimo rosnącej liczby osób w tej grupie wiekowej na rynku pracy, wiele firm wciąż opiera się na nieaktualnych przekonaniach dotyczących ich produktywności, adaptacji do nowych zadań czy zdolności do pracy w zespole.

Piotr Chwiedziewicz z OLX Praca zwraca uwagę na ogromne doświadczenie, wiedzę i chęć dzielenia się nią z młodszymi kolegami, które posiadają Silversi. Ich wartość na rynku pracy jest znacząca, jednak boryka się z wieloma stereotypami, takimi jak opór przed poszerzaniem zakresu obowiązków, trudności w adaptacji do zespołu czy problemy z technologią.

Badania przeprowadzone przez Minds & Roses na zlecenie OLX Praca pokazały jednak, że stereotypy te nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Większość Polaków docenia pracowników 50+ za ich sumienność, obowiązkowość i doświadczenie, które przekłada się na efektywność pracy. Co więcej, Silversi nie korzystają częściej ze zwolnień lekarskich niż młodsze pokolenia, co obala kolejny mit.

Skoro jest tak pięknie, to czemu nie jest?

Niemniej, eksperymentalne badanie terenowe „Ageizm w Polsce” przeprowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny ujawniło, że pracownicy 50+ spotykają się z dyskryminacją wiekową – ich aplikacje pozostają bez odpowiedzi znacznie częściej niż w przypadku młodszych kandydatów, a proces poszukiwania pracy trwa dla nich dłużej.

Sytuacja ta wymaga zmiany podejścia wśród pracodawców, którzy muszą zdać sobie sprawę z korzyści płynących z zatrudnienia osób dojrzałych. Silversi są nie tylko doświadczonymi ekspertami, ale również cenią stabilność zatrudnienia i są lojalni wobec pracodawców. Ich chęć do pracy i dzielenia się wiedzą z młodszymi pokoleniami może przynieść firmom znaczące korzyści, podnosząc poziom wiedzy i umiejętności w zespołach.

Pokolenie 50+ może stanowić odpowiedź na luki kompetencyjne i braki kadrowe na rynku pracy. To, co teraz wymagane, to przełamanie stereotypów i pełne wykorzystanie potencjału, jaki oferują Silversi. Tyle tylko, że problem tkwi ponoć głównie w nas.