Ubezpieczenie domu lub mieszkania – przed czym można się ubezpieczyć?

Lokowanie produktu Nieruchomości Dołącz do dyskusji (10)
Ubezpieczenie domu lub mieszkania – przed czym można się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie domu lub mieszkania powinno być oczywistą decyzją, a tymczasem nie zawsze tak jest. Niektórzy właściciele obiektów w ogóle nie są świadomi potencjalnych zagrożeń, nie wiedząc zarazem, że oferta ubezpieczyciela może być faktycznie skrojona na miarę.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

O zawirowaniach na rynku nieruchomości można pisać wiele, ale niewątpliwie zakup wymarzonego mieszkania wiąże się często z pewnym poczuciem ulgi. Podobną ulgę wywołuje świadomość osiągania kolejnych etapów budowy domu, szczególnie w obliczu rosnących cen materiałów i usług. Wiedząc, z jakimi trudami borykają się dzisiaj inwestorzy, można przecież stwierdzić, że koszty są dziś tak wysokie, że jakiekolwiek inne – dodatkowe i nieplanowane – mogą okazać się zabójcze dla samej inwestycji. A takie wynikać mogą przecież z niespodziewanych i niepożądanych zdarzeń losowych.

Według badań ARC Rynek i Opinia, około 3/4 właścicieli nieruchomości budynkowych – czyli domów i mieszkań – ubezpiecza je. Jest to z jednej strony dużo, ale w dalszym ciągu pozostaje duża liczba nieubezpieczonych obiektów, którą można przecież liczyć w milionach. Rezygnacja z wykupienia polisy wynika często z nieświadomości lub nieznajomości tematu. Czasem ubezpieczenie jest obowiązkowe, jak to ma miejsce w wypadku kredytów hipotecznych, czy też niektórych rolników

Ubezpieczenie nieruchomości sprowadza się do ubezpieczenia domu lub mieszkania. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia potencjalne zagrożenia mogą być różne, dlatego też ubezpieczyciele przedstawiają oferty indywidualne, skrojone pod potrzeby konkretnego klienta. Tak też robi LINK4, który jest Partnerem tego wpisu.

Zdarzenia ubezpieczeniowe mogą być różne, bo przecież zagrożenia nie kończą się na pożarze czy kradzieży z włamaniem. Różne są także przeznaczenia obiektów, a także sposób ich wykorzystania. Na czym innym skupi się przecież właściciel nieruchomości, która przeznaczona jest pod wynajem, a na czym innym inwestor, który przez długi czas będzie właścicielem domu w budowie.

Co się może wydarzyć?

Warto pamiętać, że ubezpieczenie domu lub mieszkania nie sprowadza się jedynie do samego obiektu i przynależnych lokali, ale najcześciej także budynków gospodarczych (w wypadku domów jednorodzinnych), urządzeń, wyposażenia, ruchomości znajdujących się w obiekcie, a czasem i rzeczy wartościowych. Jeżeli chodzi zaś o wachlarz zdarzeń objętych ochroną, to jest on szeroki, ale zależy oczywiście od wybranego wariantu.

LINK4 w wariancie podstawowym dla domu jednorodzinnego (także w budowie) ubezpiecza od takich zdarzeń, jak:

pożar, uderzenie pioruna, przepięcie, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, silny wiatr, grad, pękanie mrozowe, zalanie (również przez osoby trzecie), powódź (o ile nieruchomość nie leży w strefie zwiększonego ryzyka powodzi), deszcz nawalny, trzęsienie, obsunięcie oraz zapadnie ziemi, lawina, napór śniegu, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, upadek drzew i masztów oraz wandalizm

Do tego dodatkowo ubezpieczyciel – w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia – pokryje koszty

akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, transportu mienia, składowania, poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody oraz lokalu zastępczego

To oczywiście jedynie przykłady. Za dodatkową opłatą ubezpieczenie może objąć skutki kradzieży z włamaniem, czy też uszkodzenie szyb, a nawet ubezpieczenie od przepięcia. Warto pomyśleć także o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, bo wyrządzenie szkody sąsiadowi nie jest przecież niczym niemożliwym – szczególnie w wypadku lokalu mieszczącego się w budynku jednorodzinnym.

Trzeba też pamiętać, że ubezpieczeniem najczęściej nie są objęte szkody, które nastąpiły w budynkach i lokalach będących w złym stanie technicznym, które nie odpowiadają wymogom wynikającym z prawa budowlanego. Dodatkowe warianty mogą wiązać się z pewnymi wymogami, jak rozsądne i odpowiednie zabezpieczenia domu, co do którego ubezpieczenie objąć ma skutki włamania.

Oferta naszego Partnera

Przeglądając Ogólne Warunki Ubezpieczeń od LINK4 wyróżnić można pewne ogólne warianty ubezpieczenia domu i mieszkania. Chodzi więc o ubezpieczenie:

 • mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • mienia od wszelkiego ryzyka
 • siłowników i automatyki bram od kradzieży zwykłej
 • mienia od kradzieży z włamaniem lub
  rabunku
 • szyb od stłuczenia
 • od przepięcia
 • domu letniskowego
 • odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego i domowników (wariant podstawowy)
 • odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego i domowników (wariant optymalny)
 • organizacji i świadczenia pomocy w zdarzeniach
  ubezpieczeniowych (assistance domowy)
 • pomocy prawnej

Warty uwagi jest wspomniany assistance domowy. Pozwala zapewnienie takich udogodnień, jak:

 • pobyt w hotelu wraz z transportem w dwie strony
 • ochrona pozostawionego mienia lub jego transport
 • wizyta lekarza, transport do szpitala lub dostawa leków
 • opieka nad dziećmi i zwierzętami.

Assistance to także wsparcie przy usuwaniu niektórych awarii, co może wydać się szczególnie przydatne w wypadku lokali przeznaczonych pod wynajem. LINK4 oferuje także assistance medyczny, o którym wspomniałem wcześniej, a który umożliwia skorzystanie również z pomocy domowej, po hospitalizacji.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania od LINK4 – jeżeli chodzi o samą ofertę – to opiera się przede wszystkim na specjalnym kalkulatorze, który pozwala na przedstawienie oferty skrojonej pod konkretnego klienta. Rodzaj przedmiotu ubezpieczenia (m.in. jego wartość), a także zakres – wachlarz zdarzeń, które zabezpiecza polisa – mają wpływ na poziom ochrony. Ale także na koszt polisy ubezpieczeniowej.

ubezpieczenie domu lub mieszkania link4
Kalkulator jest intuicyjny i pozwala na wprowadzenie wszystkich niezbędnych danych

Więcej informacji dotyczących ubezpieczeń, nie tylko nieruchomości, znaleźć można na stronie internetowej naszego Partnera.

Przygotowano we współpracy z LINK4