Urlop tacierzyński zyskuje na popularności – zmiany i ułatwienia dla ojców

Praca Dołącz do dyskusji
Urlop tacierzyński zyskuje na popularności – zmiany i ułatwienia dla ojców

W 2014 roku z urlopów tacierzyńskich skorzystało niemal 130 000 ojców, co jest liczbą niemal 4krotnie większą niż w 2013 r. Takie liczby zaprezentował Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Dodał także, że będzie starał się wprowadzić ułatwienia w uzyskaniu takiego urlopu.

Wprowadzony kilkanaście miesięcy temu urlop dla ojców pozwala na podjęcie opieki nad dzieckiem nie tylko matkom, ale także ojcom, dzięki czemu łatwiej podzielić się obowiązkami, a kobiety nie będą wykluczone z pracy zawodowej przez rok lub dłużej. Pozwala to na szybsze podjęcie obowiązków zawodowych kobietom, a dodatkowo pozwala spełnić się mężczyznom w roli ojców. Dotyczy to jedynie osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a wygląda tak, że dostępne jest 20 tyg. urlopu macierzyńskiego, 6 tyg. dodatkowego urlopu i 26 tyg. urlopu rodzicielskiego. Pierwsze 14 tyg. jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla matek. Resztą przysługującego czasu można rozdzielić pomiędzy obydwoje, spełniających wymogi, rodziców.

Zasiłek macierzyński w pełnej wysokości przysługuje przez pierwsze 26 tygodni urlopu, lecz kolejne tygodnie to już jedynie 60 proc. kwoty. Rodzic, który podejmie się jednak wykorzystania całości urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego otrzyma przez cały ten okres zasiłek, którego wysokość obejmie 80 proc. wynagrodzenia.

Dla osób niemających zatrudnienia na umowę o pracę jest dobra wiadomość. Jeśli tylko mają oni opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli płacą ją sami lub z ich umów-zleceń odprowadzane są składki, to mają one prawo do wykorzystania urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego.

Ojcom przysługuje także 2-tygodniowy urlop ojcowski, którego nie można przekazać matce i jest on do wykorzystania jedynie w pierwszym roku życia dziecka. Taki zapis ma się zmienić i dotyczyć nie roku, ale nawet pierwszych 2 lat życia dziecka.

Kolejne uproszczenia mają dotyczyć procedur dotyczących urlopów macierzyńskich, dodatkowych i rodzicielskich. Dodatkowo mają zostać wprowadzone świadczenia rodzicielskie w wysokości 1 000 zł przez cały pierwszy rok życia dziecka dla osób nieubezpieczonych poszukujących pracy, studentów, ubezpieczonych w KRUS i zatrudnionych na umowy cywilno-prawne. Świadczenie to ma być dostępne od 2016 roku, lecz objęci nim będą także rodzice dzieci urodzonych w 2015 roku – przez tyle miesięcy ile będzie się wliczało do pierwszego roku życia dziecka. Rząd przeznaczy na te świadczenia niemal 1,3 mld zł.

Jeśli masz podobne problemy z uzyskaniem świadczeń lub urlopu macierzyńskiego, dodatkowego lub rodzicielskiego lub ktoś z Twojego otoczenia je ma, to zgłoś się do naszych prawników, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, z chęcią Wam pomogą.