Ustawa o dodatku osłonowym jeszcze nie weszła w życie, a rządzący już chcą poprawek. Chodzi o wysokość świadczenia

Codzienne Finanse Dołącz do dyskusji (3)
Ustawa o dodatku osłonowym jeszcze nie weszła w życie, a rządzący już chcą poprawek. Chodzi o wysokość świadczenia

Posłowie zdecydowali, że ustawa o dodatku osłonowym będzie przedmiotem prac sejmowych komisji. Projekt zakłada wprowadzenie specjalnego świadczenia dla gorzej sytuowanych gospodarstw domowych. Ten ma zrekompensować Polakom szalejące ceny energii elektrycznej, oraz drożyznę panującą w sklepach. Już teraz rządzący zapowiadają poprawki mające zwiększyć wysokość świadczenia.

Dodatek osłonowy ma zrekompensować Polakom skutki kryzysu energetycznego i szalejącej drożyzny

Ustawa o dodatku osłonowym trafi do sejmowych komisji: do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ustawy stanowi realizację jednego z założeń tarczy antyinflacyjnej. Dodatek osłonowy ma rekompensować najmniej zamożnym polskim gospodarstwom domowym rosnące ceny energii elektrycznej, gazu i węgla oraz drożejącą żywność.

Według założeń projektu dodatek osłonowy przysługiwać ma gospodarstwom domowym, które mają dochody nieprzekraczające 2,1 tys. zł w jednoosobowych, bądź 1,5 tys. zł na osobę w wieloosobowych. Wysokość świadczenia również będzie uzależniona od liczby domowników.

W przypadku gospodarstw jednoosobowych świadczenie wyniesie 400 zł rocznie. Przy dwóch i trzech domownikach wzrośnie do 600 zł na rok. Czterech i pięciu domowników to 850 zł. Przy większej ich liczbie będzie przysługiwać świadczenie w wysokości 1150 zł rocznie.

Obowiązywać będzie także zasada „złotówka za złotówkę”, a więc dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego świadczenia wyniesie 20 zł.

Dodatek osłonowy ma przysługiwać za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Do świadczeniobiorców trafi w dwóch ratach. Pierwsza wypłata nastąpi 31 marca, druga 2 grudnia przyszłego roku.

Ustawa o dodatku osłonowym jeszcze nie weszła w życie a już rządzący składają do niej poprawki

Ustawa o dodatku osłonowym będąca przedmiotem prac sejmowych komisji przewiduje wydatki w łącznej wysokości 4,1 miliarda złotych. Rządzący przewidują, że świadczenia trafią do nawet 6,84 mln gospodarstw domowych. Środki na ten cel mają pochodzić z budżetu państwa i zysków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. To jednak nie koniec, bo Business Insider podaje, że Prawo i Sprawiedliwość już teraz zamierza poprawiać projekt ustawy o dodatku osłonowym.

Złożona przez klub PiS poprawka zakłada zwiększenie nakładów na dodatek osłonowy do 4,7 miliarda złotych. Co więcej, rządzący chcą podnieść wysokość świadczeń. Jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymałyby dzięki temu świadczenia w wysokości 500 zł. W przypadku dwu- i trzyosobowych wyniosłoby ono 750 zł, cztero- i pięcioosobowych 1062,50 zł a liczniejsze aż 1437,50 zł.

Składający poprawkę w imieniu swojego klubu poseł Krzysztof Tchórzewski przekonuje, że taka zmiana „ma na celu ochronę odbiorcy wrażliwego ekonomicznie przed znacznymi podwyżkami cen tego surowca, które są obecnie zauważalne i które przekładają się na wymierny wzrost kosztów ogrzewania”.

Nie da się ukryć, że inflacja w Polsce jest bardzo wysoka. Równocześnie ceny węgla rosną w zatrważającym tempie, konsumenci zaś odczuwają braki tego surowca. W tej sytuacji poprawa ustawy o dodatku osłonowym zanim ten jeszcze zdążył wejść w życie jak najbardziej ma sens.

Sejm ma się zająć ustawą o dodatku osłonowym jeszcze w czwartek, około godziny 15.