Utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Szykują się zmiany przepisów, które mają ukrócić wykorzystywanie dzieci w wojnie pomiędzy rodzicami

Rodzina Dołącz do dyskusji (195)
Utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Szykują się zmiany przepisów, które mają ukrócić wykorzystywanie dzieci w wojnie pomiędzy rodzicami

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – smutna, ale dość częsta praktyka stosowana przez jednego z rodziców po rozwodzie. Ma ona jednak, zgodnie z zapowiedziami zostać ukrócona. Wszystko przez szykowaną przez Senat RP nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w której ma znaleźć się zapis o karze ograniczenia lub pozbawienia wolności za utrudnianie albo uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Senat pracuje nad nowelizacją KRiO, która ma ukrócić wykorzystywanie dzieci w wojnie pomiędzy rodzicami. Jeżeli zmiana wejdzie w życie, za utrudnianie lub uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem, będzie groziła kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Surowsza – bo 12-letnia kara pozbawienia wolności będzie obowiązywała, jeżeli w wyniku „niewykonania orzeczenia o władzy rodzicielskiej” dziecko targnie się na swoje życie.

Obecnie utrudnianie kontaktów z dzieckiem może prowadzić do nałożenia przez sąd kary pieniężnej na opornego rodzica. Zgodnie z art. 59815 Kodeksu postępowania cywilnego: 

jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Oznacza to, że jeżeli jeden z rodziców utrudnia drugiemu spotkania albo kontakty z dzieckiem, które zostały orzeczone przez sąd, bądź ustalone w ugodzie zawartej przed sądem lub mediatorem, to na wniosek rodzica, któremu kontakty zostały utrudnione, sąd może orzec określoną kwotę pieniężną do zapłaty za każde spotkanie, które się nie odbyło. Kwota ta trafia do rodzica, któremu kontakt został ograniczony. Oczywiście działanie rodzica musi być zawinione.

Opieka nad dzieckiem po rozstaniu rodziców

Zapowiadane zmiany mają również dotyczyć, sposobu orzekania o opiece nad dzieckiem po rozstaniu rodziców. Zdaniem ustawodawcy przepisy powinny nakładać na sądy obowiązek orzekania w pierwszej kolejności o opiece naprzemiennej nad dzieckiem. Polega ona na naprzemiennym mieszkaniu dziecka – raz u jednego rodzica, raz u drugiego. Przepisy miałyby również nakładać na rodziców obowiązek wzajemnego informowania się o sprawach dziecka i przekazywanie odpowiednich dokumentów. Takie rozwiązania mają przede wszystkim zapewnić dobro dziecka i ukrócić manipulacje oraz szantaże, których dopuszczają się rodzice.