W Santander Banku wszyscy zarabiają tak samo

Finanse Praca Dołącz do dyskusji
W Santander Banku wszyscy zarabiają tak samo

Santander Bank Polska otrzymał Certyfikat Równości Płac. Nic, tylko pogratulować.

Znany, czerwony, hiszpański Santander Bank Polska otrzymał prestiżowy Certyfikat Równości Płac, który potwierdza ich zaangażowanie w walkę z nierównościami wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami. Wyróżnienie to jest nie tylko uznaniem dla banku, ale także ważnym krokiem w dążeniu do sprawiedliwości płacowej na polskim rynku pracy.

Z równością płac nie jest w Polsce źle, możemy świecić przykładem dla np. Niemców

Nierówności płacowe to problem, który od lat trapi zarówno rozwinięte, jak i rozwijające się gospodarki. Pomimo postępu w wielu dziedzinach, różnice w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami nadal istnieją, co prowadzi do szerszych nierówności społecznych i ekonomicznych. Według badań, Polska jest jednym z liderów w Unii Europejskiej pod względem równości płac, jednak droga do pełnej równości jest jeszcze długa.

Certyfikat Równości Płac został wprowadzony jako narzędzie mające na celu promowanie praktyk wyrównujących szanse na rynku pracy oraz przeciwdziałanie luce płacowej. Aby go uzyskać, firmy muszą przejść szczegółowy audyt, którego wyniki ocenia kapituła CRP.

Santander Bank Polska od lat działa na rzecz eliminacji różnic w wynagrodzeniach. W 2023 roku wskaźnik Equal Pay Gap (EPG) w banku wyniósł zaledwie 1,2%, co oznacza spadek o połowę w przeciągu ostatnich dwóch lat. Dorota Strojkowska, członkini Zarządu Santander Bank Polska, podkreśla, że jednym z głównych celów banku jest całkowite zlikwidowanie różnicy w wynagrodzeniach do 2025 roku.

“Polska jest jednym z unijnych liderów, jeśli chodzi o równe płace, jednak nie oznacza to, że możemy ograniczyć nasze wysiłki zmierzające do wyrównania płac. W Santander Bank Polska konsekwentnie realizujemy działania pomagające zlikwidować różnice w wynagrodzeniach. Bardzo cieszymy się, że nasze wieloletnie starania zostały docenione i nagrodzone certyfikatem” – mówi Strojkowska.

Proces certyfikacji – co to oznacza dla firm?

Certyfikat Równości Płac jest przyznawany firmom, które spełniają rygorystyczne kryteria w trzech głównych obszarach:

  1. Równość wynagrodzeń – audyt sprawdza, czy zasady i praktyki w firmie zapewniają równość płac między pracownikami różnych płci oraz czy istnieją mechanizmy zapobiegające dyskryminacji płacowej.
  2. Prawidłowość działania i procedur – oceniane są procedury zapewniające równościowe traktowanie i eliminację dyskryminacji oraz ich zgodność z przepisami prawa.
  3. Planowanie i rozpowszechnianie działań równościowych – firmy muszą przedstawić plany działania w zakresie równości płci lub integrować równość płci w swoją politykę kadrową.

Wręczenie Certyfikatu Równości Płac trzem wyróżnionym firmom odbyło się podczas Impact’24. Wyróżnienie to jest wspólną inicjatywą Dziennika Gazety Prawnej oraz Katarzyny Woszczyny i Moniki Błońskiej, autorek idei CRP w Polsce. Jest to wyraz uznania dla firm, które podejmują realne działania na rzecz równości płac i stanowią wzór do naśladowania dla innych.

Pomimo postępów, walka z nierównościami płacowymi wciąż wymaga zaangażowania i determinacji. Inicjatywy takie jak Certyfikat Równości Płac pokazują, że zmiana jest możliwa, ale wymaga wspólnego wysiłku pracodawców, pracowników i instytucji publicznych. Polska pod tym względem naprawdę nie ma powodów do kompleksów na tle swoich sąsiadów, natomiast oczywiście pełnej równości we wszystkich polskich firmach do tej pory nie osiągnęliśmy.