Wezwanie do sądu? Dostaniesz rekompensatę!

Codzienne Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (1)
Wezwanie do sądu? Dostaniesz rekompensatę!

Wszyscy, którzy zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych są wezwani do sądu w charakterze świadka, mogą domagać się pieniędzy – w tym za transport, nocleg i wyżywienie. Podpowiadamy jak skutecznie ubiegać się o płatności.

Świadkowie są często niezbędni w przypadku wielu postępowań. W związku z tym, sąd w licznych sprawach wzywa ich na rozprawy, aby ich zeznania pomogły w wydaniu właściwego orzeczenia. O ile z perspektywy prawnej jest to zwyczajna procedura, to dla szarego człowieka, który musi stawić się w sądzie, jest to nieco bardziej kłopotliwe. W końcu ktoś musi pokryć koszty transportu, czy też utraconego wynagrodzenia w związku z nieobecnością w pracy.

W myśl obecnych przepisów zawartych w kodeksie postępowania karnego, świadkowie nie muszą już obawiać się o poniesione wydatki. Reguluje to art. 618, którego częściowe brzmienie przedstawiamy poniżej:

Art. 618a. § 1. Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze – w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.
(…)
§ 3. Według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności postępowania.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że jeśli świadek nie ma możliwości podróżowania bez opiekuna, także tej osobie przysługują odpowiednie zwrotu finansowe. Również, jeżeli mimo wezwania, nie odbyło się rzeczywiste przesłuchanie, brak takich czynności nie zwalnia z opłaty za poniesione koszty.

Pamiętajmy także o terminach, bo te nie są zbyt długie. Mamy jedynie 3 dni od zakończenia czynności z naszym udziałem, aby upomnieć się o rekompensatę za koszty poniesione w wyniku stawienia się w sądzie. Wniosek powinniśmy złożyć ustnie do protokołu lub na piśmie, a wypłata powinna nastąpić w trybie niezwłocznym – praktyka pokazuje, że jest to zazwyczaj kilka-kilkanaście dni, po których następuje przelew na wskazane konto.

Choć często państwo potrzebuje pomocy obywateli, tym drugim należy się odpowiednie zadośćuczynienie, zwłaszcza jeśli ponieśli realne straty. Nie zapominajmy o tym! Jeżeli do celu stawienia się w roli świadka musieliśmy zakupić drogi bilet na pociąg, do tego przenocować w innym mieście lub wziąć wolne z pracy, każdy taki uzasadniony wydatek powinien nam być zwrócony. Zachowujmy wszelkie paragony, aby móc wykazać pełną sumę zwrotu. Gdy z jakichkolwiek powodów napotkamy na problem przy składaniu zeznań lub rozliczania się z sądem, możemy poradzić się specjalisty. W przypadku wątpliwości co do tego, czy i kiedy urzędy mogą nas do siebie wezwać, zachęcamy do zasięgania informacji u naszych prawników – czekamy na wiadomości pod adresem kontakt@bezprawnik.pl.