Wojsko wzywa rezerwistów na szkolenia. Kto może dostać takie wezwanie?

Państwo Dołącz do dyskusji (299)
Wojsko wzywa rezerwistów na szkolenia. Kto może dostać takie wezwanie?

Dostałeś wezwanie do wojska? A może przeczytałeś, że zostają one rozsyłane? Wyjaśniamy, czy wojsko faktycznie wzywa rezerwistów na szkolenia wojskowe. Jeżeli tak, to ile one trwają? Co powiedzieć pracodawcy? Wezwanie do wojska 2019.

Wezwanie do wojska 2019

Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazuje, że armia zamierza w tym roku wezwać na ćwiczenia nawet 50 000 rezerwistów. W poprzednim roku wezwano ich tylko 25 000, a dwa lata temu – 30 000.

Major Andrzej Nieradko, oficer prasowy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu, w rozmowie z Dziennikiem Łódzkim, zaznaczył:

Powołany na ćwiczenia może zostać tylko ten, kto jest żołnierzem rezerwy i ma kartę mobilizacyjną.

Mówi sie również, że wezwania będą otrzymywać rezerwiści do 50 roku życia, a w przypadku podoficerów i oficerów — nawet 60-latkowie.

Co czeka rezerwistów w wojsku?

Przedstawia się kilka celów prowadzenia takich szkoleń. Głównym z nich są oczywiście względy bezpieczeństwa państwa, ale wskazuje się też m.in. braki kadrowe. Po likwidacji obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej armia zaczęła kłaść nacisk na wojsko zawodowe. W niektórych regionach zaczęły się jednak pojawiać braki kadrowe, czego konsekwencją są owe wezwania.

Kolejnym celem jest przypomnienie rezerwistom (albo pokazanie tym, których jedyny kontakt z wojskiem, to komisja wojskowa) jak wygląda współczesna armia.

Wezwanie do wojska 2019 – a co z pracą?

Zgodnie art. 124. 1. ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 poz. 144)

1. Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby.
2. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

O ile odbywający szkolenie otrzymuje urlop bezpłatny, to nie oznacza to, bynajmniej, że pozostanie on bez środków do życia. Za każdy dzień szkolenia wojskowego rezerwista otrzymuje uposażenie, którego wysokość zależna jest od stopnia wojskowego.

Według nieoficjalnych przekazów wezwania moga otrzymać w szczególności mieszkańcy wschodniej części kraju. Nie jest to jednak regułą, bo wezwania do odbycia szkolenia wojskowego może otrzymać każdy.