Zakładasz firmę, ale jednak zawczasu się rozmyślasz. Tylko co w takiej sytuacji z ulgami ZUS

Biznes Firma Dołącz do dyskusji
Zakładasz firmę, ale jednak zawczasu się rozmyślasz. Tylko co w takiej sytuacji z ulgami ZUS

Rejestracja działalności gospodarczej to poważna sprawa, choć w 2022 roku złożenie wniosku jest banalne. Mając Profil Zaufany, odpowiednie formularze wypełnić można w całości online, kierując jednocześnie odpowiednie wnioski do ZUSu i Urzędu Skarbowego. Czy możliwe jest zrezygnowanie z prowadzenia firmy, przed faktycznym rozpoczęciem, nie tracąc ulg?

Wycofanie wniosku do CEIDG a ulgi ZUS

Wpis do CEIDG ma charakter deklaratoryjny, więc oznacza pewne domniemanie, że osoba, która znajduje się w ewidencji, prowadzi działalność gospodarczą. Założenie firmy w praktyce sprowadza się więc do faktycznego podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej Zaś sam wpis — choć jest obowiązkowy — ma ten fakt jedynie odzwierciedlić. Trzeba więc odróżnić datę wpisu do CEIDG od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Sytuacje są różne i zdarza się tak, że firmę uda się zarejestrować — i tylko tyle. Może przecież wystąpić nagła zmiana sytuacji życiowej (np. choroba, wyjazd za granicę), zawodowej (np. rezygnacja z woli współpracy B2B). Czasem po prostu ponowna kalkulacja wykaże, że otwieranie firmy się w danym momencie nie opłaca.

Rejestracja, a następnie zamknięcie firmy (pomimo złożenia wniosku o wpis do CEIDG) to temat nie dla wszystkich jasny. Szczególnie że wraz z wnioskiem o wpis zasadniczo składa się także zgłoszenie do ZUSu — również celem skorzystania z ulg, o ile przysługują. Aby skorzystać np. z ulgi na start, trzeba otwierać firmę po raz pierwszy. Albo po 5-letniej przerwie od zamknięcia działalności gospodarczej. W tej sytuacji jeden dzień prowadzenia firmy „blokuje” możliwość uzyskania ulg na 5 lat.

Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli firmę zarejestrowano jedynie w systemie, a żadne inne firmowe działania nie zostały podjęte, ulg nie tracimy.

O czym warto wiedzieć?

Instytucją przewidzianą w sytuacji niepodjęcia działalności gospodarczej pomimo jej rejestracji jest zawarty w art. 14 ustawy o CEIDG wniosek o wpis informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej. Można go złożyć elektronicznie i rodzi taki skutek, że dane wprowadzone do CEIDG zostają ukryte — wpis nie jest udostępniany.

Bardzo istotna jest kwestia ubezpieczeń społecznych. Osobę, która złożyła taki wniosek, traktuje się tak, jakby nie założyła firmy. Co istotne, wniosek taki można złożyć nawet po deklarowanej dacie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Warto jednak mieć na względzie to, że w takiej sytuacji można liczyć się z działaniami ZUSu zmierzającymi do wyegzekwowania należnych — zdaniem zakładu — składek. ZUS bowiem, przy braku opisywanego wniosku, nie będzie wiedział, że nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy przedsiębiorcami.

Najlepiej zatem jak najszybciej odnotować fakt niepodjęcia działalności gospodarczej w systemie, unikając stresujących sporów z organami.

Choć Urząd Skarbowy także uzyska informację o wniosku z art. 14 ustawy o CEIDG, nie każde postępowanie zostanie umorzone. Jeżeli przedsiębiorca we wniosku o wpis przy okazji dołączył formularz VAT-R (zgłoszenie do VAT), to niektóre urzędy nie anulują tego zgłoszenia z automatu. Można wówczas spodziewać się np. telefonu z właściwego Urzędu Skarbowego z prośbą o złożenie dodatkowego wniosku o anulowanie zgłoszenia VAT-R.