Wypłata pieniędzy z konta po śmierci właściciela. Czy jest zgodna z prawem?

Finanse Dołącz do dyskusji (35)
Wypłata pieniędzy z konta po śmierci właściciela. Czy jest zgodna z prawem?

Wypłata pieniędzy z konta po śmierci właściciela, w jakich sytuacjach jest możliwa? Czy wypłacenie pieniędzy z konta nawet przez spadkobierców, może być przestępstwem?

Dziedziczenie pieniędzy z rachunku bankowego

Pewnie nie raz usłyszeliście historię o szybkim wypłacaniu pieniędzy z konta dziadka po jego śmierci. Historia dość życiowa, w końcu koszty pogrzebu są wysokie, a ktoś musi je ponieść. Często więc jeszcze przed wystawieniem aktu zgonu, zainteresowani udają się do bankomatu i wypłacają pieniądze znajdujące się na koncie zmarłego. Czy jest to zgodne z prawem?

Konto bankowe z chwilą śmierci jego właściciela zostaje zablokowane. Oznacza to, że pieniądze znajdujące się na rachunku zostają zatrzymane przez bank do chwili zgłoszenia się osób uprawnionych. Przepisy przewidują kilka wyjątków od tej zasady, ale o nich za chwilę.

Sama blokada rachunku następuje po powzięciu przez bank wiarygodnych informacji o śmierci właściciela. Może ona pochodzić z otrzymanego aktu zgonu, aktu dziedziczenia lub, i tak dzieje się najczęściej z informacji z bazy PESEL. Po otrzymaniu informacji umowa rachunku ulega rozwiązaniu, ale warunki tej umowy są wiążące do chwili wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny. Taki obowiązek nakłada na bank ustawa Prawo bankowe. Przepisy regulują w ten sposób procedurę postępowania w przypadku śmierci właściciela rachunku.

Przewidują również dwa wyjątki po spełnieniu, których osoba postronna może pobrać środki znajdujące się na koncie przed przeprowadzeniem postępowania spadkowego. Tymi wyjątkami jest zwrot kosztów pogrzebu. Bliski może zgłosić się do banku i poprosić o wypłatę sumy, którą wydał na pogrzeb posiadacza rachunku. Aby taka wypłata nastąpiła, musi przedstawić akt zgonu, swój dokument tożsamości oraz faktury wystawione na swoje nazwisko, które potwierdzają koszty pogrzebu, jakie poniosła.

Drugą sytuacją umożliwiającą wypłacenie pieniędzy z konta osoby zmarłej jest wniosek pochodzący od organu dokonującego wypłaty świadczeń z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego, lub uposażenia w stanie spoczynku, jeżeli kwota została wypłacona za okres po śmierci posiadacza.

Wypłata pieniędzy z konta po śmierci właściciela

Co stanie się jednak jeżeli wbrew przepisom pieniądze zostaną wypłacone? Takie zachowanie bank może potraktować jako nieuprawniony zabór mienia. W przypadku nieuprawnionej wypłaty pieniędzy z konta, w niejasnych okolicznościach, bank może rozpocząć wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i po powzięciu podejrzenia, zgłosić je do organów ścigania. Warto również pamiętać, że do rozliczenia z wielkości masy spadkowej dojdzie w gronie spadkobierców już poza bankiem. Kwotę, jaka znajdowała się na rachunku w dniu śmierci spadkodawcy łatwo ustalić, podobnie jak dokonywane operacje. Takie dane mogą zostać udostępnione przez bank. Osoba dokonująca wypłaty i tak będzie musiała rozliczyć się z wypłaconych pieniędzy.