Polakom podobają się wyższe mandaty dla kierowców

Codzienne Moto Dołącz do dyskusji
Polakom podobają się wyższe mandaty dla kierowców

Z badania przeprowadzonego dla Interii wynika, że Polakom podobają się wyższe mandaty dla kierowców. Nowy taryfikator wszedł w życie 17 września. Niemal 49 proc. respondentów uważa, że zaostrzenie przepisów było potrzebne. 30 proc. badanych nie zgadza się z takim stwierdzeniem. Jeszcze wyższych mandatów chciałoby 18 proc. uczestników badania.

Wygląda na to, że nawet kierowcy akceptują wyższe mandaty wprowadzone przez nowy taryfikator

Interia przeprowadziła badanie mające ustalić co Polacy myślą o nowym taryfikatorze mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. O zmianach słyszało aż 90 proc. respondentów. Niemal połowa uważa, że wyższe mandaty dla kierowców to dobry pomysł. Ściślej mówiąc: 30 proc. uważa, że zaostrzenie przepisów było „raczej potrzebne”, a następne 19 proc. jest zdania, że wręcz „zdecydowanie potrzebne”. Przeciwnego zdania jest 30 proc. respondentów. Zdania nie ma 21 proc. badanych.

45 proc. uczestników badania uważa, że w tym momencie wysokość mandatów jest już na właściwym poziomie. Jedynie 18 proc. jest przekonanych, że kary dla kierowców naruszających przepisy mogłyby być jeszcze wyższe.

Co ciekawe, kierowcy również najwyraźniej zaakceptowali wyższe mandaty. 48 proc. z nich uważa, że bardziej surowy taryfikator był potrzebny. Przeciwnego zdania jest jedynie 24 proc. ankietowanych. Zdania na ten temat nie wyrobiło sobie 18 proc. kierowców. Pod tym względem odchylenia względem uśrednionych odpowiedzi wszystkich przebadanych osób są dość niewielkie.

Jakby tego było mało, 44 proc. kierowców jest zdania, że obecna wysokość mandatów jest wystarczająca. 40 proc. z nich wybrało odpowiedź „zbyt wysokie – kierowcy nie powinni być karani tak surowo”. 16 proc. z nich uważa, że kary mogłyby być nawet wyższe niż obecnie.

Niezmotoryzowani również nie są jakimiś radykałami w kwestii karania kierowców

Nieco surowsi dla kierowców okazały się osoby nieposiadające prawa jazdy. Jeszcze wyższe mandaty dla kierowców chętnie zobaczyłoby 24 proc. z nich. 50 proc. uważa, że obowiązujące przepisy są wystarczające. 26 proc. uważa, że kary za łamanie przepisów powinny być niższe od obowiązujących. Tutaj również nie widać jakiegoś skokowego wzrostu radykalizmu.

Gdy podzielimy respondentów ze względu na płeć, możemy dostrzec, że to kobiety preferują surowsze traktowanie kierowców łamiących przepisy. Chciałoby tego 21 proc. przebadanych pań. W przypadku panów odsetek ten wynosi raptem 13 proc. 46 proc. kobiet i 45 proc. mężczyzn uważa, że obecna wysokość mandatów jest wystarczająca. 33 proc. kobiet i 42 proc. mężczyzn wolałaby, żeby kierowcy nie byli karani tak surowo.

Wnioski z badania Interii są o tyle ciekawe, że nie widać w nich jakiejś wyjątkowej polaryzacji w społeczeństwie. Nie ma bardzo ostrego podziału pomiędzy kierowcami a pozostałymi uczestnikami ruchu drogowego. Co więcej, Polacy w większości mniej lub bardziej akceptują nowy taryfikator mandatów i dostrzegają potrzebę zaostrzenia przepisów stojącą za jego uchwaleniem. Równocześnie raczej nie chcą dalszych zmian w kwestii wysokości mandatów.