Wyższa opłata za posiadanie psa, wzrost podatku od nieruchomości i środków transportowych? Opublikowano nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 r.

Finanse Podatki Dołącz do dyskusji (197)
Wyższa opłata za posiadanie psa, wzrost podatku od nieruchomości i środków transportowych? Opublikowano nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 r.

Gminy będą mogły w 2021 r. podwyższyć opłaty i podatki lokalne. Będzie to możliwe dzięki specjalnemu obwieszczeniu wydanemu przez ministra finansów. 

Wyższe podatki i opłaty lokalne w 2021 r. Jest obwieszczenie ministra

Minister finansów wydał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. To właśnie to obwieszczenie gminy muszą uwzględniać, ustalając wysokość poszczególnych obciążeń na przyszły rok.

To, jakie górne stawki znajdą się w obwieszczeniu, jest uzależnione od cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku, w którym wydawane jest obwieszczenie. Z komunikatu prezesa GUS z 15 lipca wynika, że w 2020 r. ceny te wzrosły o 3,9 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 r.

W obwieszczeniu ustala się górne kwotowe stawki m.in. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Przykładowo niektóre stawki podatku od nieruchomości może wzrosnąć w następujący sposób:

  • do 0,99 zł od 1 m2 powierzchni rocznie, jeśli chodzi o stawki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
  • do 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, jeśli chodzi o stawki od budynków mieszkalnych lub ich części,
  • aż do 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, jeśli chodzi o stawki od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyższa opłata targowa i od posiadania psów

Gmina będzie mogła również podwyższyć opłatę targową – obecnie wynosi ona 792,21 zł. W przyszłym roku może wzrosnąć do 823,11 zł.

Właścicieli psów może z kolei zainteresować fakt, że także i opłata od posiadania psów może wzrosnąć w 2021 r. – ze 125,40 zł do 130,30 zł rocznie za jednego psa. Gmina ma także prawo do podwyższenia opłaty uzdrowiskowej (z 4,48 zł do 4,66 zł). Podwyżka może też objąć opłatę reklamową (do 2,70 zł dziennie i 24 gr/m2 dziennie).

Wyższe podatki i opłaty lokalne w 2021 r.: gminy niemal na pewno skorzystają z okazji

Należy pamiętać, że teoretycznie podatki i opłaty lokalne w 2021 r. wcale nie muszą wzrosnąć. Władze gminy nie mają obowiązku podnoszenia stawek w związku z wydaniem obwieszczenia przez ministra finansów. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę z tego, że gminy niemal na pewno skorzystają z możliwości podwyższenia opłat. Ich budżety już i tak zostały w tym roku mocno nadszarpnięte przez wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii koronawirusa. Tym samym wyższy podatek np. od nieruchomości wydaje się przesądzony. Teoretycznie podwyżka nie jest może drastyczna, jednak im większy budynek – tym bardziej będzie odczuwalna.

Jednocześnie stawki podane w obwieszczeniu zapobiegają sytuacji, w której władze gminy podnoszą lokalne podatki i opłaty ponad wskazany poziom.