Dobra wiadomość dla przebywających na urlopie macierzyńskim. Trzeba jednak dopilnować formalności

Podatki Rodzina Dołącz do dyskusji
Dobra wiadomość dla przebywających na urlopie macierzyńskim. Trzeba jednak dopilnować formalności

Od 1 lipca zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego. Nie trzeba się dzielić z fiskusem, gdy zasiłek nie przekroczy w ciągu roku kwoty 85 528 zł.

Zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo do jednej z ulg podatkowych. Może to być ulga dla młodych. Dzięki niej osoby do 26. roku życia nie muszą płacić podatku dochodowego. Ulgą są objęte przychody z umowy o pracę i umowy zlecenia. A od zeszłego roku – także z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich. Przychód młodych jest zwolniony z podatku dochodowego do wysokości 85 528 zł.

Podatku od zasiłku macierzyńskiego nie zapłacą też uprawnieni do ulgi na powrót. Dedykowana jest Polakom, którzy zdecydują się wrócić do kraju. Do ulgi maja też prawo osoby, które wychowują co najmniej 4 dzieci. I wreszcie, nie zapłaci podatku od zasiłku ten, kto skorzysta z ulgi dla pracujących seniorów.

Złóż wniosek

Trzeba pamiętać, że ZUS nie zastosuje ulgi podatkowej automatycznie. Chcąc ze zwolnienia skorzystać, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty. W przypadku osób, które korzystają z ulgi dla młodych, trzeba złożyć wniosek ZPM. Natomiast osoby, które korzystają z pozostałych ulg uprawniających do zwolnienia z podatku dochodowego od zasiłku macierzyńskiego muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO). Formularze są dostępne na stronie ZUS.

Ważne: jeśli zmieni się sytuacja podatnika, to znaczy, na przykład, straci on prawo do którejś z ulg, pozwalających na zastosowanie tego zwolnienia, trzeba o tym poinformować ZUS. Gdyby natomiast ktoś zmienił zdanie i uznał, że woli by ZUS nie stosował zwolnienia podatkowego wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy, musi cofnąć złożony wcześniej wniosek.

Dla kogo zasiłek macierzyński?

Dla przypomnienia – prawo do zasiłku macierzyńskiego ma osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym, która urodziła dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie. W określonych przypadkach, to prawo ma też ojciec dziecka lub inny członek rodziny. Czas wypłaty zasiłku zależy od liczby urodzonych lub przyjętych na wychowanie dzieci. W przypadku jednego dziecka jest to 20 tygodni (140 dni). Wniosek o zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia chorobowego można złożyć przez swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W katalogu usług trzeba wybrać: „Złożenie dokumentu ZAS-54”. Również elektronicznie można odebrać decyzję o przyznaniu lub odmowie wypłaty zasiłku. Warto więc sprawdzać swój profil. Dokumenty można też składać tradycyjnie w oddziałach ZUS. Zakład wypłaci zasiłek niezwłocznie. Nie później niż po 30 dniach od daty złożenia dokumentów.