Zmiana nazwiska po rozwodzie – jak i kiedy to zrobić?

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Zmiana nazwiska po rozwodzie – jak i kiedy to zrobić?

Rozpad związku małżeńskiego to zazwyczaj trudny czas dla partnerów. Nie jest łatwo ogłosić rozstanie i zacząć żyć inaczej niż dotychczas. Niektóre osoby chcą zmienić nazwisko po rozwodzie. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy zdecydowali się przyjąć po ślubie nazwisko żony.

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Każda osoba po rozwodzie może wrócić do swojego nazwiska, które nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego. W tym celu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, a będąc za granicą – do polskiego konsulatu. Trzeba to zrobić w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. Oświadczenie o zmianie nazwiska nie może być złożone, jeśli minie termin. Wówczas możliwa jest jedynie jego zmiana administracyjna. Oznacza to, że należy wtedy wystąpić ze stosownym wnioskiem do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Oczywiście nie trzeba go zmieniać, jeśli nie widzi się takiej potrzeby. Rozwód nie powoduje utraty prawa do noszenia nazwiska byłego małżonka, który również nie może domagać się jego zmiany.

Art. 59. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Jakie dokumenty trzeba przygotować, aby zmienić nazwisko po rozwodzie?

W celu zmiany nazwiska po rozwodzie należy:

  • okazać dokument tożsamości, którym jest dowód osobisty bądź paszport,
  • przedstawić dowód opłaty skarbowej (lub konsularnej) – można dokonać opłaty w formie przelewu na wskazane przez urząd konto bankowe lub w kasie urzędu,
  • w przypadku składania oświadczenia przed konsulem posiadać odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo odpis zupełny aktu małżeństwa, w którym jest notatka dotycząca rozwodu,
  • ustnie powiadomić urzędnika o miejscu sporządzenia aktu małżeństwa oraz dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie.

Jeśli zajdzie potrzeba dostarczenia dodatkowych dokumentów, zawiadomi o tym kierownik Urzędu Stanu Cywilnego lub konsul. Po przyjęciu oświadczenia o zmianie nazwiska, ich zadaniem jest spisanie protokołu. Musi być on podpisany zarówno przez osobę zainteresowaną, jak i urzędnika. Następnie trafia do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w którym przygotowano akt małżeństwa. Urzędnik dokonuje wpisu dotyczącego zmiany nazwiska. Po wykonaniu tej procedury w odpisie skróconego aktu małżeństwa będzie widniało obecne. Rozwodnik ma już wtedy prawo do używania nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego.