Idą zmiany w prawie handlowym. Cyfrowi notariusze i inne atrakcje

Biznes Firma Prawo Dołącz do dyskusji (20)
Idą zmiany w prawie handlowym. Cyfrowi notariusze i inne atrakcje

Rząd szykuje daleko idące zmiany w prawie handlowym. Ministerstwo Aktywów Państwowych chce dostosować stan prawny do wymagań współczesności. Założenia nowelizacji KSH to przede wszystkim umożliwienie wykorzystania w prawie handlowym nowych technologii.

Ministerstwo Aktywów Państwowych powołało specjalny zespół ekspercki ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu eksperckiego ds. wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym. Nowe ciało będzie działać w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Celem zespołu jest przygotowanie projektu zmiany w prawie handlowym mającej, jak sama nazwa wskazuje, pójście z duchem czasu w stosowaniu tej gałęzi prawa.

Przewodniczący zespołu, dr hab. Marek Leśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego, przekonuje, że wprowadzenie do kodeksu spółek handlowych określonych zmian ma zaowocować nie tylko poprawą funkcjonowania gospodarki naszego kraju, ale także zwiększeniem bezpieczeństwa obrotu.

Aktem prawnym będącym w szczególnym spektrum zainteresowania zespołu jest oczywiście kodeks spółek handlowych. Założenia reformy KSH to w dużej mierze chęć dostosowania jego przepisów do obecnie panujących w Polsce realiów gospodarczych. Dzięki temu rządzący ułatwiliby funkcjonowanie spółek kapitałowych działających w naszym kraju.

Założenia nowelizacji KSH są proste: ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom

Pierwszą z postulowanych zmian w przepisach jest umożliwienie zakładanie online spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym celu wykorzystywano by po prostu przygotowany wcześniej przez notariusza wzór, bez konieczności osobistego stawiennictwa w kancelarii notarialnej. Rozwiązanie to będzie stanowiło implementację dyrektywy unijnej nr 2019/1151. Prace nad analogicznymi rozwiązaniami trwają obecnie w Niemczech i Hiszpanii.

Zmiany w prawie handlowym obejmą również obowiązujące wzorce normatywne istniejących umów spółek handlowych. Mowa o tych tzw. wzorcach umowy, które możemy znaleźć w poszczególnych przepisach prawa. W obecnym kształcie są uważane za uciążliwe dla zainteresowanych zawarciem takiej spółki.

Zespół dra hab. Marka Leśniaka ma dokonać analizy zarówno przepisów kodeksu spółek handlowych, jak ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ich rozporządzeń wykonawczych. Chodzi o wyeliminowanie tych obecnie funkcjonujących rozwiązań, które są po prostu uciążliwe dla przedsiębiorców.

Okazuje się, że założenia nowelizacji KSH obejmują także zmianę tych istniejących rozwiązań, które się nie sprawdziły

Kolejnym bardzo ważnym aspektem postulowanych zmian jest także zaproponowanie nowych rozwiązań. Przykładem takiej zmiany w prawie handlowym może być chociażby kwestia obrotu udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Chodzi o stworzenie takich przepisów, które pozwolą na dokonywanie czynności w tym zakresie na odległość.

Zespół do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym najprawdopodobniej będzie zmierzał również do zmiany lub wyeliminowania z obrotu prawnego przepisów dotyczących obowiązkowego złożenia wierzytelności do depozytu sądowego. Teoretycznie instytucja ta ma chronić interesy wierzycieli tych spółek handlowych, które podlegają właśnie wykreślaniu z rejestru.

Zgodnie z art. 473 kodeksu spółek handlowych, powinna do niego trafić kwota pozwalająca na zaspokojenie tych wierzycieli, którzy się nie zgłosili, albo których wierzytelności jeszcze nie są wymagalne. W praktyce jednak sąd rejestrowy nie ma możliwości badania stanu takiego depozytu – ani prawnych, ani czysto faktycznych.

Zmiany w prawie handlowym postępują już od jakiegoś czasu – niebawem możemy spodziewać się pierwszych rezultatów

Założenia nowelizacji KSH i szerszych zmian w prawie handlowych wydają się stanowić krok w dobrym kierunku. Prawo musi nadążać za rzeczywistością. Jest to szczególnie ważne w przypadku podstawowych przepisów dotyczących sporej części funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw. Spółek kapitałowych funkcjonujących w naszym kraju jest w końcu ok. 440 tysięcy.

Tym bardziej cieszy, że prace nad nowelizacją trwają już od jakiegoś czasu. O ile zespół dra hab. Marka Leśniaka dopiero zaczyna funkcjonowanie, o tyle sama Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przygotowała już pierwszy projekt znajdujący się na etapie konsultacji społecznych. Te mają potrwać do 19 września.