Już od marca więcej osób skorzysta z dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd. Można zyskać nawet do 70 tys. zł

Finanse Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Już od marca więcej osób skorzysta z dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd. Można zyskać nawet do 70 tys. zł

Znane są już kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu Aktywny Samorząd w 2024 roku. W odróżnieniu od poprzednich edycji, w tej poszerzono katalog osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

Program Aktywny Samorząd

To już kolejny rok gdy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kontynuuje udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w ramach programu Aktywny Samorząd. Podobnie jak w roku ubiegłym, wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem internetu poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). W porównaniu do roku 2023 zwiększono jednak budżet programu do kwoty 256,5 milionów złotych. Program służący rehabilitacji społecznej i zawodowej, skierowany jest do osób niepełnosprawnych. W jego ramach osoby niepełnosprawne mogą otrzymać m.in. wsparcie na zakup niezbędnego sprzętu oraz podjęcie edukacji.

Moduły Programu

Program składa się z dwóch modułów.

Moduł pierwszy dotyczy likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  • likwidacja bariery transportowej
  • likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
  • likwidacja barier w poruszaniu się
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

W jego ramach można otrzymać dofinansowanie przykładowo na pomoc w zakupie oprzyrządowania samochodu, sprzętu elektronicznego, wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, czy protezy. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu pierwszego, zależna jest od obszaru pomocy i może wynieść nawet 70000 zł.

Moduł drugi dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Kwota dofinansowania dotyczy danego semestru lub półrocza objętego dofinansowaniem i obejmuje:

  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (w wysokości do 1100 zł lub do 1650 zł)
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w wysokości do 4400 zł)
  • opłaty za naukę (w wysokości równowartości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku spełniania kryterium dochodowego)

Co istotne, dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, może zostać dodatkowo zwiększony zgodnie z zasadami przewidzianymi w przyjętych przez PFRON kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów programu Aktywny samorząd w 2024 roku.

Wsparcie również dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

Do tej pory z programu Aktywny Samorząd mogły korzystać osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Przez lata uznawano bowiem, że to właśnie te osoby potrzebują wsparcia w największym stopniu. Począwszy od 2024 roku, postanowiono jednak częściowo rozszerzyć program. Obecnie wnioski w ramach modułu drugiego mogą składać również osoby posiadające lekki stopień niepełnosprawności. Oznacza to, że pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym jest aktualnie przeznaczona dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Odpowiednie wnioski można składać już od 1 marca 2024 r.