ZUS otwiera się na Polaków pracujących zdalnie za granicą

Praca Dołącz do dyskusji
ZUS otwiera się na Polaków pracujących zdalnie za granicą

Z początkiem lipca 2023 roku weszły w życie zmiany w regulacjach ZUS dotyczących pracy zdalnej za granicą. Jakie są ich konsekwencje dla pracowników i przedsiębiorców?

Od kwietnia 2023 roku praca zdalna zyskała oficjalną definicję w polskim kodeksie pracy, a od lipca obowiązują również nowe regulacje zawarte w europejskiej Umowie Ramowej. Patrycja Gwizdek, ekspertka inFakt, tłumaczy, że dzięki nowym regulacjom można teraz pracować zdalnie za granicą przez dłuższy czas bez utraty prawa do ubezpieczenia w Polsce.

Według nowych przepisów, aby zachować prawo do ubezpieczenia w Polsce, praca zdalna za granicą nie może przekroczyć 50% całkowitego czasu pracy, zamiast wcześniejszych 25%. Jak podkreśla ekspertka inFakt, istotne jest, aby pamiętać, że „zatrudniony może podlegać ubezpieczeniom tylko w jednym kraju”.

Komu przysługują ulgi?

Nowe zasady dotyczą osób zatrudnionych zarówno u jednego, jak i wielu pracodawców, pod warunkiem, że ich siedziby zarejestrowane są w jednym kraju członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii. Gwizdek zaznacza, że zmiany te „obejmują również osoby pracujące standardowo w kraju siedziby pracodawcy oraz wykonujące pracę zdalną w państwie zamieszkania dla zagranicznego kontrahenta”. Niemniej jednak, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą nie mogą skorzystać z nowych przepisów.

Aby skorzystać z nowych ulg, konieczne jest złożenie wniosku US-36 przez platformę ZUS PUE, a następnie zarejestrowanie się po zaakceptowaniu wniosku. Proces ten zabezpiecza pracownika, gwarantując mu prawo do ubezpieczenia społecznego oraz dostępu do publicznej opieki zdrowotnej w kraju, w którym pracuje zdalnie.

Patrycja Gwizdek przypomina, że osoby zatrudnione w Polsce są zobowiązane do opłacania podatków w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania pracy. Aby być uznany za rezydenta podatkowego, trzeba spełnić jeden z dwóch warunków: posiadać centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce lub przebywać w kraju przez więcej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ukłon ZUS w stronę Polaków

Nowe regulacje ZUS otwierają nowe możliwości dla pracowników zdalnych, oferując im większą elastyczność w wyborze miejsca pracy bez utraty praw do ubezpieczenia społecznego w Polsce. Niemniej jednak, każdy, kto rozważa taką możliwość, powinien zwrócić uwagę na aspekty podatkowe i dokładnie zrozumieć swoje obowiązki w tym zakresie.