Na złożenie deklaracji źródeł ciepła do CEEB niektórzy mają tylko dwa tygodnie, a nie rok. A kara za niezłożenie w terminie jest wysoka

Nieruchomości Środowisko Dołącz do dyskusji (153)
Na złożenie deklaracji źródeł ciepła do CEEB niektórzy mają tylko dwa tygodnie, a nie rok. A kara za niezłożenie w terminie jest wysoka

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek złożyć deklarację źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Co do zasady na dopełnienie obowiązku jest rok. Problem polega jednak na tym, że część właścicieli domów ma tylko 2 tygodnie na złożenie deklaracji do CEEB. 

Nowy obowiązek informacyjny wszedł w życie 1 lipca 2021 r. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają wskazać, z jakich źródeł ciepła korzystają. Tym samym CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma stać się po prostu rejestrem źródeł ciepła w poszczególnych budynkach – nie tylko tych jednorodzinnych, ale także budynkach użyteczności publicznej.

Jaki jest właściwie cel nowego obowiązku informacyjnego? Jak twierdzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, powstanie CEEB ma służyć przede wszystkim poprawie powietrza – m.in. poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń z tzw. sektora bytowo-komunalnego. CEEB ma też jednak też inne cele – chociaż już nie tak mocno eksponowane. Po pierwsze – dzięki temu, że w CEEB znajdą się informacje o pomocy publicznej na cele termomodernizacyjne, będzie można uniknąć sytuacji, w których ktoś otrzymuje dofinansowanie kilka razy – na tę samą inwestycję. Dodatkowo CEEB ma też pomóc w identyfikowaniu osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Dzięki temu państwo miałoby możliwość skonstruowania programów, które pomogą bezpośrednio tym osobom (zwłaszcza, że to one najczęściej posługują się jeszcze „kopciuchami”).

Czasem tylko 2 tygodnie na złożenie deklaracji do CEEB

Teoretycznie na złożenie deklaracji do CEEB właściciele i zarządcy nieruchomości mają czas aż do 30 czerwca 2022 r. Z tego względu na razie większość osób obarczonych tym obowiązkiem nie spieszy się, by wypełnić deklarację – zwłaszcza, że wciąż jest stosunkowo mało informacji dotyczących samego formularza.

Problem polega jednak na tym, że niektórzy mają tylko 2 tygodnie na złożenie deklaracji do CEEB – i być może nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Mowa o osobach, które są w trakcie budowy lub wymiany źródeł ciepła. Zgodnie z przepisami, nowe źródła ciepła/spalania paliw, uruchomione po 1 lipca 2021 r., muszą być zgłoszone w ciagu dwóch tygodni. Tym samym jeśli ktoś uruchomił nowe źródło ciepła np. 1 lipca, to czas ma… do jutra. Warto mieć to na uwadze, ponieważ za niezgłoszenie źródła ogrzewania w terminie grozi kara w wysokości do 5 tys. zł.

Co istotne, deklarację można złożyć zarówno metodą tradycyjną, jak i elektronicznie – co może być dużym ułatwieniem dla sporej grupy osób.