Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 30 tys. zł dofinansowania

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (22)
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się nawet o 30 tys. zł dofinansowania

Dla przedsiębiorców, którzy planowali zwiększyć zatrudnienie w firmie, jest dobra informacja. Mogą ubiegać się o 30 tys. zł dofinansowania dla firm na utworzenie miejsca pracy – nabór wniosków prowadzą urzędy pracy.

30 tys. zł dofinansowania dla firm na utworzenie miejsca pracy

Mimo, że sytuacja gospodarcza nie jest najlepsza, a w dodatku dochodzi do tego niepewność związana z wojną w Ukrainie, część przedsiębiorców nadal poszukuje pracowników. Dobra wiadomość jest taka, że część z nich będzie mogła wnioskować o 30 tys. zł dofinansowania dla firm na ten cel. Jakie warunki trzeba spełniać?

Na wsparcie finansowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy:

  • tworzą nowe stanowisko pracy,
  • chcą zatrudnić na nie osoby bezrobotne w wieku do 29 roku życia.

Należy przy tym uwzględnić, że taka osoba bezrobotna nie może się też kształcić (czyli nie uczestnicy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) czy szkolić (czyli uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole i szkoła, czy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP.

Należy jednocześnie pamiętać, że przedsiębiorca może otrzymać środki z urzędu pracy (maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania dla firm na ten cel), jednak – najpierw samodzielnie będzie musiał ponieść koszty. Oznacza to, że musi utworzyć stanowisko pracy (czyli w praktyce – wyposażyć stanowisko pracy, np. zapewniając odpowiedni sprzęt itd.), a dopiero później może ubiegać się o refundację. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Co istotne, wniosek należy złożyć przed zatrudnieniem osoby spełniającej kryteria. Dopiero jeśli Powiatowy Urząd Pracy pozytywnie rozpatrzy wniosek, podpisywana jest umowa określająca warunki refundacji, a przedsiębiorca może zatrudnić nowego pracownika.

Przedsiębiorcy muszą sprawdzać, czy lokalny PUP prowadzi nabór wniosków

Należy przy tym pamiętać, że Powiatowe Urzędy Pracy mogą prowadzić nabory w różnych terminach – część przyjmuje jednak wnioski już teraz. Z tego względu przedsiębiorcy, którzy i tak rozważali zatrudnienie pracownika i utworzenie (lub doposażenie) nowego miejsca pracy, powinni zorientować się, czy właściwy dla nich PUP rozpoczął już nabór. Zazwyczaj można sprawdzić to na stronie internetowej urzędu.