300, 500 lub 900 zł składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – w zależności od przychodu. Plany rządu cały czas się zmieniają

Firma Dołącz do dyskusji (69)
300, 500 lub 900 zł składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – w zależności od przychodu. Plany rządu cały czas się zmieniają

Liniowa składka zdrowotna w wysokości 9 proc. od dochodu, w dodatku bez możliwości odliczenia od podatku, wzbudziła silny sprzeciw przedsiębiorców. Rząd ostatecznie postanowił iść na ustępstwa. Składka zdrowotna dla liniowców i przedsiębiorców rozliczających się według skali ma wynieść nieco mniej. Jest też nowa propozycja dla ryczałtowców – mowa o 300, 500 lub 900 zł składki zdrowotnej, w zależności od osiąganych przychodów. 

300, 500 lub 900 zł składki zdrowotnej. Rząd ma nową propozycję dla ryczałtowców

Wiadomo już, że niemal na pewno rozwiązanie, które usilnie forsował rząd – w postaci 9-procentowej liniowej składki zdrowotnej, której nie można odliczyć od podatku – nie wejdzie w życie od 2022 r. Rządzący zaczęli wycofywać się z tego postulatu już jakiś czas temu. Pojawiły się spekulacje, że w 2022 r. składka wyniesie 3 proc., by później – z każdym kolejnym rokiem – rosnąć.

Teraz okazuje się, że rząd prawdopodobnie zdecyduje się na zmodyfikowany wariant tego rozwiązania. Czyli – 3 proc. składki zdrowotnej w przyszłym roku, a w 2023 – 4,8 lub 4,9 proc. Dodatkowo – bez przewidywanych podwyżek w kolejnych latach.

To rozwiązanie przewidywane jest jednak dla przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę lub podatek liniowy. Odmienne rozwiązanie rząd ma planować dla ryczałtowców (m.in. ze względu na fakt, że w ich wypadku niemożliwe byłoby naliczanie składki zdrowotnej od dochodu). Początkowo składka zdrowotna dla ryczałtowców miała wynosić 1/3 stawki podatku; później jednak pojawiły się doniesienia o tym, by stawka miała charakter kwotowy i była ustalana w oparciu o osiągane przychody. Wydaje się zresztą, że to właśnie ten wariant ostatecznie wygra. Z najnowszych doniesień „DGP” wynika, że możliwe jest 300, 500 lub 900 zł składki zdrowotnej – w zależności od osiąganych przychodów.

300 zł składki zdrowotnej praktycznie nie do osiągnięcia

Niestety – 300 zł składki zdrowotnej mieliby płacić tylko nieliczni. Przychód nie mógłby przekroczyć 60 tys. zł rocznie. Jeśli taki próg faktycznie zostałby wprowadzony przez rządzących, najniższą możliwą składkę zdrowotną płaciłoby stosunkowo niewielu przedsiębiorców.

Kolejny próg prawdopodobnie zostanie ustalony na poziomie między 300 a 500 tys. zł przychodu rocznie – w tym przypadku ryczałtowcy, którzy osiągnęliby przychód między 60 tys. zł a kolejnym progiem płaciliby 500 zł składki. Przedsiębiorcy z przychodem wyższym niż ten próg mieliby płacić 900 zł składki.

Warto oczywiście pamiętać, że jest to już kolejna wersja zmian. Być może pojawią się jeszcze drobne korekty proponowanych rozwiązań – tym samym przedsiębiorcy wciąż muszą czekać na ostateczną decyzję rządzących.