Zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dopłata 5 tys. zł. Wiadomo już, jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z nowej tarczy

Firma Dołącz do dyskusji
Zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dopłata 5 tys. zł. Wiadomo już, jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z nowej tarczy

Czy wsparcie od rządu dla przedsiębiorców w wysokości 70 mln zł można potraktować jako dobrą monetę? Cóż – w istocie mogłoby być dwa razy większe, gdyby nie Jacek Sasin. Mogłoby być jeszcze większe, gdyby nie Antoni Macierewicz i jego karakale. Na pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia 2021 roku zostali objęci dodatkowymi obostrzeniami.

70 mln to oczywiście olbrzymia kwota, ale wyłącznie w skali mikro. Możliwe, że na całym świecie istnieje może kilkaset gospodarstw domowych, które z uwagi na otaczający ich dobrobyt mogłyby nie odnotować dodatkowego wpływu na konto w przedmiotowej wysokości. Natomiast dla 99,99 proc. populacji byłby to całkowity game changer. Zapewne większość z Was po otrzymaniu przelewu w takiej wysokości porzuciłoby dotychczasowe życie. Jestem więcej niż pewny, że porzucilibyście obecną pracę, zmienili miejsce zamieszkania i przesiedli się do większego/szybszego samochodu. Wakacje na rajskich wyspach i przyjemne dolce vita do końca życia. Podobne fantazje są jednak możliwe wyłącznie w skali mikro.

70 mln dla przedsiębiorców

Kwota niespełna 70 mln ma trafić do przedsiębiorców, którzy prowadzą jeden z trzech różnych rodzajów działalności:

  • przygotowywanie oraz podawanie napojów – zatem wszelkie kluby, bary, puby, coctail bary, w których nie otrzymamy posiłków;
  • prowadzenie domu strachu, pokojów zagadek, miejsc do tańczenia oraz w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
  • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Ustawodawca przewidział wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego wypłacanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Maksymalnie rządzący przekażą na to świadczenie kwotę w wysokości 14,30 mln zł.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogliby liczyć także na zwolnienie z comiesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. W tym wypadku maksymalna wartość wsparcia – poprzez czasowe zwolnienie z wpłat – wyniosłaby 15,99 mln zł.

Kolejną formę wsparcia mają stanowić dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łączna wartość wsparcia w tym przypadku ma wynieść 39,07 mln zł. Tym samym, sumarycznie maksymalne wsparcie mogłoby wynieść 69,36 mln zł.

Jednak namacalna pomoc na jaką liczyć mogą przedsiębiorcy jest zupełnie na innym poziomie. Rządzący, aby lepiej zaprezentować swoje pro-obywatelskie podejście wliczyli wszelkie świadczenia wyliczając tym samym swój potencjalny koszt, nie zaś realną pomoc w postaci świadczeń materialnych. Dlatego warto podkreślić, że powyżej wskazani przedsiębiorcy będą mogli liczyć na:

  • świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł (o ile tylko wykażą spadek przychodu);
  • jednokrotną dotację w wysokości 5000 zł – która pomoże w pokryciu bieżących zobowiązań
  • zwolnienie z ZUS za grudzień 2021

Warunki uzyskania pomocy

Aby wskazane powyżej świadczenia trafiły do przedsiębiorcy prowadzącego działalność w jednym z obszarów wskazanych powyżej muszą zostać spełnione określone warunki.

Jeśli chodzi o świadczenie postojowe, przedsiębiorca powinien wykazać spadek przychodów w wysokości co najmniej 40 proc. (w stosunku do okresu porównawczego) w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Takie same warunki musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z ZUS. Przedsiębiorca sam wybiera, czy porównuje przychody do lutego 2020, czy września 2020.

Dotację 5 tys. zł można natomiast otrzymać w sytuacji, gdy przychód uzyskany w grudniu 2021 będzie niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w okresie porównawczym.

Przepisy dotyczące świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS wejdą w życie 17 stycznia 2022 roku. Od 17 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o przyznanie zwolnienia z płacenia ZUS. W przypadku dotacji w wysokości 5 tys. zł będzie to możliwe od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r. Przedmiotowe świadczenia mają związek z obostrzeniami, które obowiązują od 15 grudnia.