WSA w Łodzi: fiskus się myli, a amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych nadal jest możliwa. Przynajmniej w niektórych sytuacjach

Firma Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji
WSA w Łodzi: fiskus się myli, a amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych nadal jest możliwa. Przynajmniej w niektórych sytuacjach

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, wprowadzony w ramach Polskiego Ładu. Środowisko biznesowe i doradcy podatkowi wskazywali jednak, że obecna formuła zakazu może być niezgodna z Konstytucją. Teraz ważny wyrok w tej sprawie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Okazuje się, że amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych nadal jest możliwa. 

Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych nadal możliwa

Od tego roku obowiązuje – przynajmniej w teorii – całkowity zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych. W 2022 r. zakaz był tylko częściowy; przedsiębiorcy mogli amortyzować nieruchomości, które zostały nabyte lub wybudowane przed 1 stycznia 2022 r. Jednocześnie skarbówka już jakiś czas temu potwierdziła, że zakaz nie obejmuje mikroapartamentów – a konkretniej nieruchomości niemieszkalnych (a za takie uznaje się lokale poniżej 25 mkw. lub lokale użytkowe o większej powierzchni).

Mimo to już od jakiegoś czasu część doradców podatkowych i przedstawicieli środowiska biznesu wskazuje, że zakaz amortyzacji jest niezgodny z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych i interesów w toku. Chodziło przede wszystkim nie o całkowity zakaz amortyzacji dla nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2022 r., a o sposób sformułowania przepisów przejściowych. Jeden z podatników zdecydował się nawet na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi – powołując się właśnie na zasadę ochrony praw nabytych oraz na zasadę równości. Co najciekawsze, WSA w podziw wyroku z 27 czerwca (sygn. I SA/Łd 258/23) uwzględnił skargę podatnika – i uchylił interpretację KIS, wskazując w uzasadnieniu na „oczywistą niezgodność” przepisów przejściowych ze wspominaną już zasadą ochrony praw nabytych.

Ciekawe jest również to, że w ustnych motywach rozstrzygnięcia zaznaczono, że skład orzekający podjął się przeprowadzenia „rozproszonej kontroli konstytucyjnej” ze względu na… wątpliwości co do zdolności Trybunału Konstytucyjnego do wydawania orzeczeń. Jednocześnie warto pamiętać, że TK znacznie wcześniej, bo w 2015 r., wydał wyrok w podobnej sprawie (chodziło o pozbawienie podatników możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych przed 1 stycznia 1999 r.) – wtedy Trybunał również stanął po stronie podatników.

Wyrok WSA w Łodzi nie rozwiązuje problemu przedsiębiorców

Niestety, o ile podatnik, który złożył skargę do WSA w Łodzi, może cieszyć się z pozytywnego rozstrzygnięcia (i to pod warunkiem, że fiskus nie zdecyduje się na zaskarżenie wyroku), to już reszta podatników musi co do zasady walczyć samodzielnie o podobne rozstrzygnięcia – lub liczyć na to, że Trybunałowi Konstytucyjnemu zostanie przedstawione pytanie prawne o zgodność z Konstytucją przepisów przejściowych dotyczących amortyzacji. I oczywiście na to, że TK uzna, że przepisy te faktycznie są niezgodne z ustawą zasadniczą.