UOKiK radzi byśmy sprawdzili na swoich rachunkach, czy banki nie podniosły opłat za usługi

Finanse Dołącz do dyskusji (17)
UOKiK radzi byśmy sprawdzili na swoich rachunkach, czy banki nie podniosły opłat za usługi

Dotyczy to opłat za prowadzenie konta, wykonanie przelewów, wypłatę gotówki z bankomatów i innych kosztów. Bank o podwyżkach bowiem powinien poinformować klienta, ale niekiedy informacja ta dociera do nas w formie, która utrudnia zapoznanie się z nią. Konsumentom, którzy niezbyt aktywnie korzystają z konta bankowego, UOKiK poleca Podstawowy Rachunek Płatniczy.

Nowy Rok, czyli podwyżki, podwyżki, podwyżki…

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał właśnie, że warto prześledzić swój rachunek bankowy. Urząd zaobserwował bowiem, iż banki podnoszą stawki za różne czynności. Przykładowo seniorzy opłacający rachunki w „okienku” powinni  przyjrzeć się wysokości pobieranych opłat. Czujni powinni być również wykonujący przelewy przez internet. UOKiK radzi, by w przypadku wzrostu cen za usługi bankowe rozważyć zmianę rachunku bankowego. A w przypadku posiadania rachunków w kilku bankach ograniczyć ich liczbę.

O podwyżkach bank powinien poinformować konsumenta

Każda zmiana wysokości opłat i prowizji powinna być przedstawiona konsumentowi na trwałym nośniku. Czyli takim, który umożliwia konsumentowi odtworzyć informację przez określony czas w niezmienionej postaci. To znaczy bez ingerencji czy modyfikacji treści przez twórcę tej informacji, czyli w tym przypadku banku.  Informacja może być wysłana zwykłym listem, e-mailem lub w systemie bankowości elektronicznej, o ile ten ostatni spełnia ustawowe cechy trwałego nośnika. Wybór sposobu dostarczania informacji powinien być uzgodniony z klientem i dostosowany do jego możliwości odczytania informacji. Przykładowo ktoś, kto nie korzysta z komputera, nie będzie w stanie odczytać wiadomości e-mail. Ponadto UOKiK przypomina, że banki przynajmniej raz w roku muszą informować klientów o wysokości pobieranych opłat.

A może Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)?

To dobra opcja dla tych, którzy niewiele korzystają z konta i rachunek służy im przede wszystkim do pobrania pieniędzy od pracodawcy bądź świadczenia z ZUS-u oraz wykonują co najwyżej kilka przelewów lub wypłat pieniędzy z bankomatów miesięcznie.

PRP przeznaczony jest przede wszystkim dla seniorów oraz osób o niewielkich dochodach. Dla nich kilka czy kilkanaście złotych miesięcznie opłaty za prowadzenie „standardowego” rachunku bywa sporym wydatkiem.

Warto więc wiedzieć, że banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe muszą mieć PRP w swojej ofercie od sierpnia 2018 r. Jego założenie i prowadzenie jest bezpłatne, wynika to wprost z ustawy. Instytucja finansowa nie może też pobierać opłat za podstawowe usługi do określonych limitów.

„Podstawowy Rachunek Płatniczy może założyć każdy, kto nie posiada innego rachunku w walucie polskiej. Jeśli masz płatne konto, możesz jednak je zamknąć i złożyć wniosek o otwarcie PRP, który w zakresie podstawowych, limitowanych funkcji, jest darmowe. Bank nie ma prawa ci odmówić. Pamiętaj, że PRP ma ograniczoną funkcjonalność, oferuje jednak podstawowe usługi” – czytamy w informacji UOKiK.