Brak podświetlanej tabliczki z numerem domu? Możesz zapłacić grzywnę!

Nieruchomości Państwo Dołącz do dyskusji
Brak podświetlanej tabliczki z numerem domu? Możesz zapłacić grzywnę!

Wolnoć Tomku w swoim domku? Nie, kiedy w ramach tej wolności nie dostosujemy się do obowiązujących przepisów i reguł. Odpowiednie oznaczenie nieruchomości jest jedną z nich.

Wielu właścicieli domów, ale też budynków firm czy sklepów, ma mylne przekonanie że tylko od nich zależy wygląd własnej posesji. W związku z takim przekonaniem, płacą często kary grzywny w wysokości 250 zł. Wszystko przez brak odpowiedniej tabliczki z numerem porządkowym umieszczonej w widocznym miejscu. Czasem, nawet jeśli takie oznaczenie jest obecne, nie spełnia norm i straż gminna także może wlepić mandat. Jakich wytycznych należy się stosować, aby uniknąć nieprzyjemności?

Przede wszystkim, należy mieć na uwadze, że jeśli montowaliśmy tabliczkę przed rokiem 2010, może być nieaktualna. Wtedy to weszły nowe przepisy, a na dostosowanie się do nich, właściciele nieruchomości mieli 3 lata. Dokładnie 7 czerwca 2013 nastała konieczność posiadania w widocznym miejscu na frontowej ścianie tabliczki z numerem, ale także nazwą ulicy lub placu przy którym znajduje się budynek. W przypadku braku ulicy, konieczne jest podanie nazwy miejscowości. Reguluje to prawo geodezyjne i kartograficzne w art. 47b, którego fragment ma następujące brzmienie:

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

Dalsze wytyczne regulują podpunkty artykułu, a także informacje (m.in. art 64) zawarte w kodeksie wykroczeń. W związku z ich brzmieniem, jeśli budynek znajduje się w głębi nieruchomości, tabliczka musi być także umieszczona na ogrodzeniu. Aby była dobrze widoczna w nocy, niezbędne jest zadbanie o jej oświetlenie. Dodatkowe regulacje mogą być nakładane przez konkretne gminy na mocy uchwał – to także one egzekwują opłaty karne w przypadku nie dostosowania się do wymagań oznaczenia nieruchomości.

Choć tabliczki z numerem porządkowym mogą się wydawać „wymogiem na siłę”, warto sobie uświadomić po co właściwie istnieją. Nie tylko pomagają listonoszowi w dostarczeniu poczty pod właściwy adres, ale także umożliwiają pracę licznych służb. Karetka pogotowia jadąca na ratunek dotrze do chorego szybciej, jeśli uda jej się w prosty sposób zidentyfikować lokację. W przypadku ratowania życia każda zyskana chwila to cenne sekundy dla poszkodowanego. Pamiętajmy o tym i zadbajmy o oznaczenie swojego domu, nie tylko ze względu na widmo ewentualnej grzywny.