Budowa ogrodzenia – jakie przepisy musi spełniać płot?

Codzienne Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Budowa ogrodzenia – jakie przepisy musi spełniać płot?

Budowa ogrodzenia to ważny element zagospodarowania terenu, który ma nie tylko funkcję estetyczną, ale także praktyczną. Aby budowa ogrodzenia była zgodna z przepisami prawa i spełniała nasze oczekiwania, warto dokładnie przygotować się do tego procesu. Pominięcie niektórych regulacji może być nie tylko kłopotliwe, ale przede wszystkim kosztowne. Ogrodzenie wybudowane niezgodnie z przepisami, należy na ogół po prostu rozebrać. Na własny koszt.

Budowa ogrodzenia — najważniejsze regulacje

Planowanie budowy ogrodzenia należy rozpocząć od dokładnego przestudiowania przepisów. Mimo że nie regulują one dokładnie, z jakich materiałów i w jakim kształcie należy postawić ogrodzenia, są one bardzo ważną wskazówką i znacząco wpływają na wygląd naszego płotu. Przede wszystkim określają wysokość stawianego ogrodzenia. Ta określona jest w Prawie budowlanym. Zgodnie z nim, na terenie zabudowy mieszkaniowej, ogrodzenie można postawić bez uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli jego wysokość nie przekracza 2,2 metra. W przypadku ogrodzeń o wysokości większej niż 2,2 metra niezbędne jest już uzyskanie pozwolenia na budowę. Pismo zgłaszające należy zgłosić w Starostwie. W treści powinna znaleźć się informacja o rodzaju ogrodzenia, sposobie budowy i terminie rozpoczęcia prac. Dopiero po upływie 21 dni, jeżeli urząd nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się jego tzw. milczącą zgodę i można przystąpić do pracy.

O pozwoleniu należy również pamiętać, jeżeli budowa ogrodzenia odbywa się na terenach objętych ochroną środowiska. W takiej sytuacji również należy uzyskać stosowne pozwolenia i zgody od organów ochrony środowiska.

Budowa ogrodzenia na granicy działki

Kolejną kwestią po pozwoleniach jest umiejscowienie ogrodzenia. Tu pomocne są przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, ogrodzenie należy budować w taki sposób, aby nie naruszać praw sąsiedzkich. Oznacza to, że ogrodzenie nie może uniemożliwiać dostępu do działki sąsiedniej, a jego konstrukcja nie może być szkodliwa dla sąsiedztwa. Jeżeli nie jesteśmy w dobrych stosunkach sąsiedzkich, najlepiej odsunąć płot na bezpieczną odległość od granicy działki. Przepisy co prawda nie określają, jak szeroki ma być to odstęp, dobrze jednak dobrać go w taki sposób, aby w przyszłości móc swobodnie dokonywać napraw, bez naruszania własności sąsiada.

Bardziej szczegółowe określenia co do wyglądu samego płotu znajdziemy natomiast w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie. To właśnie § 41 ust. 1 rozporządzenia określa, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Oznacza to, że przy jego projektowaniu musimy pamiętać o niestosowaniu niestabilnych konstrukcji oraz technologii, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Co ciekawe warto pamiętać również, że takimi konstrukcjami są również ostre zakończenia płotu, który nie przekracza wysokości 180 cm. Rozporządzenie określa również, że bramy i furtki stanowiące wejście do naszej posesji powinny otwierać się do środka, a ich minimalna szerokość to 240 cm w przypadku bramy i 90 cm dla furtki.

Ogrodzenie nieruchomości często jest obecnie standardem. Zapewnia nam ono bezpieczeństwo, ale również bardzo pożądaną prywatność. Co stanie się, jeżeli przy jego budowie pominiemy powyższe zasady i postawimy na tzw. samowolkę? W dużej mierze zależy to od relacji z sąsiadem, większość kwestii może zostać uzgodniona w ramach sąsiedztwa. Problem zaczyna się, jeżeli w tym zakresie nie dochodzimy do porozumienia z sąsiadem. To właściwie od niego w dużej mierze zależy, czy wymusi on na nas zmianę lub przebudowę ogrodzenia.