Zamrożone ceny energii jednak do końca roku. Będzie też dodatkowe świadczenie pieniężne

Energetyka Finanse Dołącz do dyskusji
Zamrożone ceny energii jednak do końca roku. Będzie też dodatkowe świadczenie pieniężne

Od jakiegoś czasu rządzący utrzymują, że zamrożenie cen energii będzie obowiązywać jedynie do końca czerwca. Okazuje się jednak, że ostatecznie podjęto inną decyzję – i zamrożone ceny prądu zostaną utrzymane do końca roku. Sęk w tym jednak, że na poziomie wyższym, niż w pierwszym półroczu.

Ceny prądu zamrożone do końca roku. Ministerstwo wydaje komunikat

Jeszcze do niedawna minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przekonywała, że rząd rezygnuje z mrożenia cen energii – i skupia się na innych rozwiązaniach. Teraz jednak okazuje się, że najwyraźniej rządzący zmienili zdanie, ponieważ ceny prądu pozostaną zamrożone do końca roku. Jak komentuje resort,

Obecna obserwacja sytuacji wskazuje na zasadność odchodzenia od stosowania mechanizmów interwencyjnych i powracania do modelu funkcjonowania rynku energii sprzed kryzysu. Niemniej odchodzenie od wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła musi być realizowane w sposób stopniowy, uwzględniający przede wszystkim sytuację gospodarstw domowych, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za te media.

Należy jednocześnie podkreślić, że nie oznacza to wcale, że ceny pozostaną na dotychczasowym poziomie. Jak poinformowała minister, ceny będą zamrożone na poziomie 500 zł za MWh i będzie to dotyczyć wszystkich gospodarstw domowych. Tymczasem obecne stawki wynoszą 412 zł za MWh – tym samym wzrosną w drugiej połowie roku o ok. 20 proc.

Jednocześnie jednak minister przypomniała, że jeszcze wcześniejsze stawki – sprzed zamrożenia cen – sięgały 693 zł. Tym samym nowe, zamrożone stawki, choć wyższe niż te obecne, nadal uchronią obywateli przed drastycznym podwyższeniem cen energii.

Dla kogo bon energetyczny?

W kontekście cen energii istotne jest jednak również to, do kogo trafi bon energetyczny, czyli dodatkowe świadczenie pieniężne. Z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu na temat projektu ustawy o bonie energetycznym o zmianie niektórych innych ustaw wynika, że świadczenie ma przysługiwać tym gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają 1700 zł dla gospodarstwa jednoosobowego lub 2500 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.

Co więcej, dodano również informację, że beneficjentami bonu energetycznego mają być też „odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego”. Z informacji zawartej w wykazie wynika, że mowa m.in. o odbiorcach wrażliwych, będących w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkujących samotnie domy jednorodzinne w małych miejscowościach i wsiach. Ponadto bon będą mogli też otrzymać emeryci ze świadczeniem niższym niż minimalna emerytura oraz emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze. Na razie nie wiadomo jednak, ile bon energetyczny będzie ostatecznie wynosić.