Masz start-up albo firmę? A myślałeś kiedyś o faktoringu?

Gorące tematy Firma Dołącz do dyskusji (79)
Masz start-up albo firmę? A myślałeś kiedyś o faktoringu?

W artykule o zatorach płatniczych wspomniałem, że polscy przedsiębiorcy stosunkowo rzadko korzystają z rozwiązań pozwalających na minimalizację ryzyka po stronie kontrahenta, takich jak ubezpieczanie transakcji czy korzystania z firm faktoringowych. Dziś pokrótce opiszę instytucję faktoringu wraz z jego wadami i zaletami. Co to jest faktoring? 

Co to jest faktoring?

Najogólniej rzecz ujmując: „faktoring to rodzaj działalności finansowej polegającej na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług” (taką zgrabną definicję podaje Polski Związek Faktorów). Opisując to na przykładzie: Twoja firma wystawia fakturę za wykonaną usługę czy dostawę towarów. Firma faktoringowa (faktor) wypłaca od razu ustaloną w umowie część tej należności, zaś odbiorca uiszcza kwotę widoczną na fakturze bezpośrednio do faktora. Pozostała część należności trafia do klienta po otrzymaniu zapłaty przez faktora.

Faktoring niweluje zatem ryzyko nieotrzymania zapłaty w terminie. Faktor wypłaca swoim klientom część należności od razu po otrzymaniu faktury. Oczywiście, nie robi tego za darmo, pobiera za swoje czynności prowizję. Ale faktoring to nie tylko opłacanie faktur. W interesie faktora leży bowiem jak największy stopień wypłacalności dłużników, dlatego często zajmuje się też on monitoringiem płatności, wysyłaniem wezwań do zapłaty etc.

Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje faktoringu: z regresem (faktoring niewłaściwy) i bez regresu (faktoring właściwy). Odróżnia je to, że przy faktoringu regresowym obciążają wierzyciela – faktor z reguły potrąca zadłużenie z kolejnych płatności. Faktoring właściwy usuwa ryzyko niewypłacalności dłużników, bo firma faktoringowa bierze to ryzyko na siebie (zazwyczaj ubezpieczając transakcje).

Faktoring w Polsce

Faktoring jest w Polsce stosunkowo mało popularną formą zmniejszania ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Korzysta z niego mniej niż 10 000 firm, liczba ta jednak każdego roku rośnie o ok 10%. W 2015 roku faktoringiem było objętych ponad 6 000 000 faktur, opiewających na kwotę ok. 150 mld zł. Mimo to warto rozważyć tę opcję, aby móc w spokoju zająć się prowadzeniem biznesu, a nie monitoringiem zatorów płatniczych.

A jeśli masz wątpliwości co do tego, którą formę zabezpieczenia własnej firmy przed nieudanymi transakcjami wybrać, skontaktuj się z naszymi prawnikami na kontakt@bezprawnik.pl