Zgubione lub skradzione kluczyki od auta, dowód rejestracyjny albo tablica to dodatkowe, często wysokie koszty. Można ich jednak uniknąć

Codzienne Lokowanie produktu Moto Dołącz do dyskusji
Zgubione lub skradzione kluczyki od auta, dowód rejestracyjny albo tablica to dodatkowe, często wysokie koszty. Można ich jednak uniknąć

O ile większość z nas liczy się z możliwą awarią samochodu, o tyle już wizja utraty kluczyków, dowodu rejestracyjnego czy tablic wydaje nam się znacznie mniej prawdopodobna. Tymczasem w rzeczywistości klucze (i to nie tylko od samochodu), a także dokumenty czy pieniądze Polacy gubią właśnie najczęściej, co można łatwo zweryfikować już po jednej wizycie w biurze rzeczy znalezionych. To właśnie te rzeczy padają też łupem złodziei. Co zrobić w takim przypadku i z jakimi formalnościami się to wiąże? Czy zawsze oznacza to dla nas dodatkowe koszty?

Co zrobić gdy zgubi się dowód rejestracyjny?

Obecnie nie trzeba nosić przy sobie dowodu rejestracyjnego – konieczne jest jednak jego posiadanie, w związku z czym jeśli zostanie zgubiony, należy dopełnić niezbędnych formalności. Co zrobić gdy zgubi się dowód rejestracyjny?

Po pierwsze – konieczne może być zgłoszenie tego faktu na policję, ale tylko w momencie, gdy podejrzewamy, że dowód został nam ukradziony. Jeśli przypuszczamy że po prostu go zgubiliśmy i nie jesteśmy w stanie go odnaleźć, takie zgłoszenie nie będzie konieczne.

Co dalej? Kolejnym krokiem będzie złożenie oświadczenia o zgubieniu dowodu rejestracyjnego oraz wniosku o wydanie wtórnika dowodu. Trzeba będzie przy tym okazać także dowód osobisty (lub dokument ze zdjęciem, np. paszport), kartę pojazdu, ważne badanie techniczne, ważną polisę OC oraz – przynajmniej w niektórych urzędach – tablice rejestracyjne. Wniosek i oświadczenie należy złożyć w wydziale komunikacji. Na nowy dowód poczekamy do 30 dni. Można również wyrobić pozwolenie czasowe – które będzie ważne do momentu wydania duplikatu. Co ważne, wniosku o wtórnik nie trzeba składać osobiście – konieczne będzie jednak wystawienie innej osobie pełnomocnictwa (co generuje dodatkowe koszty w wysokości kilkunastu złotych).

Co jednak zrobić, gdy zgubi się dowód rejestracyjny, a auto ma więcej niż jednego właściciela? Okazuje się, że w takiej sytuacji… wszyscy powinni udać się do wydziału komunikacji. Co więcej – wszyscy powinni złożyć oświadczenie o zgubieniu dowodu (chyba, że wcześniej wystawią pełnomocnictwo współwłaścicielowi, który faktycznie zgubił dokument).

Co zrobić, gdy zgubi się kluczyki od samochodu?

Drugą stosunkowo częstą sytuacją jest zgubienie kluczyków od samochodu. Postępowanie – przynajmniej w pierwszym kroku – jest analogiczne co przy zgubieniu dowodu rejestracyjnego. Czyli – jeśli wystąpiło podejrzenie kradzieży, należy zgłosić to policji. Oprócz tego warto też o całym zdarzeniu poinformować ubezpieczyciela (jeśli posiadamy polisę AC). W innym wypadku – jeśli okaże się, że kluczyki jednak zostały skradzione i dojdzie również do kradzieży samochodu – brak wcześniejszego poinformowania ubezpieczyciela może niekiedy pozbawić odszkodowania (chociaż dużo zależy tu od warunków ubezpieczenia).

W przeciwieństwie jednak do sytuacji, gdy zgubimy dowód rejestracyjny, zgubienie kluczy nie skutkuje koniecznością wizyty w urzędzie i dopełniania dodatkowych formalności. Zgubione kluczyki to zresztą przede wszystkim dodatkowe koszty – niezależnie od wybranej opcji (czyli dorobienia kluczy w specjalistycznym zakładzie lub w autoryzowanym serwisie).

Osoby, które obawiają się takiej sytuacji (i sporych kosztów) może ucieszyć informacja, że obecnie na rynku jest już oferta dodatkowej ochrony na wypadek takiego zdarzenia. Jest to ubezpieczenie Kluczyki Plus dla posiadaczy polisy OC/AC w Link4. To ubezpieczenie obejmuje zresztą utratę nie tylko kluczyków, ale też – dowodu rejestracyjnego i tablic. W przypadku kradzieży dokumentu, kluczyków czy tablicy Link4 pokryje koszty z tym związane. Co więcej – stanie się tak nawet wtedy, gdy właściciel po prostu zgubi dowód. Istotne jest również to, że wypłata odszkodowania nie obniży zniżek w przyszłości.

Link4 proponuje zresztą też inne formy dodatkowej ochrony – takie jak chociażby Ubezpieczenie Szyb. Dodatkowo – oprócz standardowych polis OC i AC – dostępne są także inne, ciekawe warianty polis (np. polisa Smart Casco, ubezpieczenie samochodu zabytkowego czy OC dla Ekocyklistów).

Co zrobić gdy zgubi się tablicę rejestracyjną?

Kolejnym problemem może być zgubienie tablicy rejestracyjnej – chociaż na ogół zdarza się to znacznie rzadziej niż zgubienie kluczyków lub dowodu rejestracyjnego. Co jednak zrobić w takiej sytuacji? Do wyboru są dwie opcje – albo złożenie wniosku o wyrobienie wtórnika tablicy (tak jak w przypadku dowodu), albo – przerejestrowanie auta.

W przypadku decyzji o wyrobieniu wtórnika postępowanie jest analogiczne jak przy wyrabianiu duplikatu dowodu. Przed wizytą w wydziale komunikacji należy przygotować dowód osobisty, dowód rejestracyjny pojazdu, polisę OC, kartę pojazdu, a także – drugą tablicę rejestracyjną. W urzędzie konieczne będzie złożenie oświadczenia o zgubieniu tablicy i wniosek o duplikat.

Uwaga – jeżeli zgubiona została czarna tablica rejestracyjna z białymi literami z lat 2000-2006 konieczne będzie wyrobienie dwóch wtórników tablic.

Warto też przy okazji pamiętać, że aby móc korzystać z samochodu do czasu wydania tablicy/tablic, trzeba złożyć wniosek o wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych. Będą ważne 30 kolejnych dni.

Zgubienie kluczyków to najwyższe koszty. Ale i najmniejsze formalności

Okazuje się zatem, że największy problem stwarza zgubienie kluczyków – głównie ze względu na wysokie koszty (od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych – w ekstremalnych przypadkach). Dodatkowo istnieje realna obawa przed kradzieżą samochodu – nawet, jeśli początkowo właściciel auta faktycznie zgubił kluczyki (nie wiadomo, kto je odnajdzie i jak wykorzysta ten fakt).

Artykuł powstał we współpracy z Link4