To może być całkiem dobry pomysł, jeśli twoja firma tonie w długach

Biznes Firma Prawo Dołącz do dyskusji
To może być całkiem dobry pomysł, jeśli twoja firma tonie w długach

Jeżeli twoją firmę trawią długi, zaczynasz przeliczać każdą złotówkę i powoli uświadamiasz sobie, że tego biznesu już nie uratujesz, to najwyższy czas abyś dowiedział się czym jest postępowanie układowe. Przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne może w znacznym stopniu pomóc ci wyjść z nawet największych tarapatów. Postępowanie zakładowe – co należy wiedzieć i jak się za nie zabrać.

Inflacja, recesja, wojna i kryzys energetyczny. A to przecież nie wszystko. Koniunktura na zewnętrzne czynniki oddziałujące pozytywnie na prowadzenie biznesu minęła. Eksperci z niemalże każdej strony i każdego ugrupowania zwiastują nam chude lata. Dla wielu będzie to wiązało się z koniecznością zmiany stylu życia. Inni stracą nawet pracę, zaś jeszcze inni znajdą się w takim położeniu, że nie będzie ich stać nie tylko na kredyt hipoteczny, lecz także na ogrzanie mieszkania. Czy tego chcemy czy nie nadchodzą cięższe i z pewnością trudniejsze niż ostatnie lata, gorsze czasy. Będą punktem zwrotnym dla wielu przedsiębiorców. Dlatego warto już teraz, nawet za wczasu uświadomić sobie do czego możemy się posunąć prowadząc własny biznes i co robić, by nie spotkało nas najgorsze.

Przyspieszone postępowanie układowe – czym jest, od czego należy zacząć?

Kiedy prowadząc własną działalność zaczynamy zdawać sobie sprawę, że mimowolnie przestajemy kontrolować terminy płatności oraz napotykamy coraz więcej problemów przy codziennym prowadzeniu spraw firmy powinniśmy zastanowić się nad możliwościami postępowania restrukturyzacyjnego.

Każdy przedsiębiorca powinien doskonale znać ten termin. Każdy też powinien wiedzieć na czym restrukturyzacja polega i jak należy się za nią zabrać. W szczególności czym jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Droga, którą najcześciej wybierają dłużnicy i która bezsprzecznie należy do nie tylko najprostszych, ale również najszybszych sposobów na oddłużenie należącej do nas firmy.

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Głównym celem postępowania jest w tym wypadku zawarcie układu pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. W jego treści – w uproszczonym trybie – strony wskazują spis wierzytelności. Postępowanie może zostać zainicjowane w stosunku do dłużnika niewypłacalnego, jak również zagrożonego niewypłacalnością, lecz tylko wtedy gdy sumaryczna wartość wierzytelności spornych – uprawniających do głosowania nad układem – nie przekracza 15 proc.

Gdzie należy złożyć wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego?

Przedmiotowy wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego. Będzie rozpatrywany na posiedzeniu niejawnym. Sąd będzie prowadził postępowanie wyłącznie w oparciu i na podstawie dokumentów, które zostaną dołączone do wniosku. Wydanie rozstrzygnięcia powinno nastąpić w terminie tygodnia od dnia w którym wpłynął wniosek do sądu.

Sąd w pierwszej kolejności wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Następnie zaś wyznacza nadzorcę sądowego, który zawiadomi wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Do zadań nadzorcy należy także sporządzenie oraz kolejno przedłożenie – w terminie dwóch tygodni, od dnia otwarcia postępowania – planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.

Największe zalety postępowania układowego

Korzystają na nim wszyscy. Nie tylko dłużnik, ale też wierzyciele. Znacznie szybciej uzyskują bowiem decyzje w przedmiocie przyjęcia oraz zatwierdzenia układu. Co oznacza, że prędzej mogą z tego tytułu czerpać korzyści. W każdym ciągu będą mogli podjąć zawieszone postępowanie egzekucyjne.

W przypadku dłużnika niewątpliwie największą zaletą jest fakt, że z dniem otwarcia postępowania otrzymuje on ochronę nad majątkiem, która przejawia się zawieszeniem postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności, które zostały objęte z mocy prawa układem.  Dodatkowo, postępowania egzekucyjne, które toczą się w związku z wierzytelnościami nieobjętymi układem mogą również zostać zawieszone na okres 3 miesięcy. Natomiast wierzyciel, który został zabezpieczony rzeczowo na majątku dłużnika może po upływie stosownego okresu prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

Krótki czas postępowania, to także krótszy okres, w którym dłużnik zobligowany jest prowadzić swoje interesy z dodatkowym, niekoniecznie dobrze kojarzącym się określeniem „w restrukturyzacji”.

Nadto, co jest szczególnie istotne z punktu osoby prowadzącej działalność gospodarczą, ewentualne otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie pozbawia dłużnika możliwości wykonywania zarządu nad przedsiębiorstwem. Choć wprowadza pewne ograniczenia, bowiem w przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu dłużnik będzie musiał uzyskać zgodę nadzorcy sądowego.

Dodatkowo, warto podkreślić, że z dniem otwarcia postępowania mienie, które wykorzystywane jest przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, a także mienie należące do dłużnika stają się masą układową. Natomiast dłużnik udostępnia nadzorcy sądowemu dokumentację finansową przedsiębiorstwa, jak również umożliwia nadzorcy zapoznanie się z przedsiębiorstwem.