Jeśli chcesz coś podarować małżonkowi, to możliwe, że trzeba będzie to zgłosić skarbówce

Podatki Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Jeśli chcesz coś podarować małżonkowi, to możliwe, że trzeba będzie to zgłosić skarbówce

Mogłoby się wydawać, że akurat małżonkowie nie muszą zgłaszać fiskusowi prezentów, które robią sobie wzajemnie. Nie do końca jest to jednak prawda; darowizna między małżonkami często musi zostać zgłoszona, jeśli obdarowany chce uniknąć opodatkowania.

Darowizna między małżonkami: czy trzeba ją zgłaszać?

W przypadku darowizny występuje obowiązek podatkowy; to, czy obdarowany będzie zwolniony z płacenia podatku od spadków i darowizny zależy m.in. od tego, do jakiej grupy podatkowej należy, czy otrzymana darowizna przekracza kwotę wolną oraz czy dopełnione zostały formalności związane ze zgłoszeniem darowizny.

Jak jest w przypadku darowizny między małżonkami? Po pierwsze – warto wspomnieć, że darowizna między małżonkami jest możliwa, jednak wątpliwości rodzi darowizna w przypadku ustroju wspólności majątkowej, gdy darowizna zostaje przekazana z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego jednego ze współmałżonków –  w niektórych sytuacja może to zostać odebrane za podział majątku wspólnego. Dodatkowo ruchy między majątkiem wspólnym a osobistym nie mogą pozostać w uszczerbku w stosunku do wierzycieli. Nie ma natomiast problemu, jeśli darowizna jest przekazywana między majątkiem osobistym jednego z małżonków, a majątkiem osobistym drugiego małżonka, czy między majątkiem osobistym jednego z współmałżonków a majątkiem wspólnym. Darowizna może też być bez przeszkód dokonywana między małżonkami, którzy zdecydowali się na ustrój rozdzielności majątkowej.

Czy jednak darowizna między małżonkami zawsze jest zwolniona z podatku? Zgodnie z przepisami małżonek należy do tzw. zerowej grupy podatkowej, co oznacza, że nie musi płacić podatku. Nadal konieczne jest jednak dopełnienie odpowiednich formalności – przynajmniej jeśli kwota darowizny przekroczyła kwotę wolną od podatku.

Zgłoszenie darowizny od małżonka: konieczne może być dopełnienie formalności

Jeśli wartość darowizny od osoby z zerowej grupy podatkowej nie przekroczy kwoty wolnej od podatku ustalonej dla tej grupy, obdarowany nie musi zgłaszać faktu otrzymania darowizny. Obecnie jeśli wartość darowizny otrzymanej od tej samej osoby z zerowej grupy podatkowej w ciągu ostatnich 5 lat nie przekracza kwoty 36 120 zł (kwota wolna została znacząco podwyższona od 1 lipca 2023 r.), to nie ma obowiązku zgłaszania darowizny do urzędu skarbowego. Jeśli jednak wartość otrzymanej darowizny przekracza tę kwotę, to konieczne jest już zgłoszenie tego skarbówce – w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Oprócz tego, jeśli darowizna miała formę środków pieniężnych, potrzebne jest również należyte udokumentowanie darowizny – czyli potrzebny będzie dowód przekazania pieniędzy na rachunek płatniczy obdarowanego czy przekazem pocztowym.