Jest propozycja przeprowadzenia dużej reformy podatkowej. Zmiany byłyby korzystne dla przedsiębiorców

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Jest propozycja przeprowadzenia dużej reformy podatkowej. Zmiany byłyby korzystne dla przedsiębiorców

Rządzący przygotowują deregulację części przepisów, co jest dobrą wiadomością dla przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że zapowiedziane zmiany zadowalają w pełni środowisku biznesu; oczekuje ono dużej reformy podatkowej. Pojawiły się już nawet konkretne postulaty.

Przedsiębiorcy chcą dużej reformy podatkowej. Deregulacja ich nie zadowala

Rządzący, na czele z Koalicją Obywatelską, zapowiadali deregulację przepisów, która miała ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności; odpowiedni projekt został już opublikowany w kwietniu.  Jeśli przepisy wejdą w życie, to osoby prowadzące firmę mogą liczyć m.in. na skrócenie kontroli skarbowej mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni; w dodatku przedsiębiorcy mają być uprzedzani, jakie dokumenty będą musieli okazać podczas kontroli. Proponowanych zmian jest zresztą więcej; mowa m.in. o formie dokumentowej leasingu czy elektronicznym wekslu. Projekt zawiera łącznie propozycję 50 zmian.

Okazuje się jednak, że dla przedsiębiorców to wciąż za mało – i nie chodzi nawet o brak konkretnego projektu zmian w składce zdrowotnej (a prawdopodobnie to na tę reformę przedsiębiorcy czekają najbardziej). Przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club opublikowali pakiet rekomendacji zmian w prawie podatkowym. Eksperci chcą wprowadzenia 12 istotnych modyfikacji, które miałyby skutkować dużą reformą podatkową; mowa m.in. o zmniejszeniu obowiązków sprawozdawczych (i to radykalnym), co zdaniem przedsiębiorców byłoby możliwe po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF i JPK_CIT. Oprócz tego eksperci postulują też rewizję systemu ulg podatkowych; w tym przypadku chodzi o ewentualne zmniejszenie punktowych ulg, co ułatwiłoby z kolei obniżenie podatków. Innym postulowanym rozwiązaniem jest uproszczenie matrycy obniżonych stawek VAT i zasad ich stosowania, tak, by cały system stał się prostszy i bardziej przejrzysty. Jak twierdzą eksperci BCC,

Szczegółowe postulaty dotyczą kluczowych obszarów obecnego systemu podatkowego, takich jak składka na ubezpieczenie zdrowotne, podatek u źródła, raportowanie JPK_KR, zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji, implementacja dyrektywy UE w zakresie globalnego podatku minimalnego oraz zmiany w podatku od nieruchomości, które niezależnie od reformy systemu podatkowego powinny zostać uwzględnione po to, by zaadresować najpilniejsze potrzeby i wyzwania podatników.

Czy przedsiębiorcy doczekają się kolejnych zmian? Jeśli tak, to nie w najbliższym czasie

Czy duża reforma podatkowa, uwzględniająca chociaż część postulatów przedsiębiorców, jest w tym momencie w ogóle możliwa? Raczej nie – zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że rządzący dość mocno ociągają się ze spełnianiem obietnic dla firm (wyjątkiem, i to tylko w pewnej mierze, są wakacje od ZUS). Kolejne uproszczenia są zatem możliwe, ale na początek prac nad zmianami najprawdopodobniej przyjdzie przedsiębiorcom poczekać kolejny rok lub dwa.