Wykupienie auta z leasingu. Co z podatkiem i co z żoną?

Firma Podatki Rodzina Dołącz do dyskusji
Wykupienie auta z leasingu. Co z podatkiem i co z żoną?

partner-logo

Czy wykupienie auta z leasingu, a następnie wycofanie go z działalności na cele prywatne podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy darowizna samochodu po wykupie z leasingu jest zwolniona z podatku VAT-u?

Darowizna samochodu po wykupie z leasingu

Do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił się o interpretację indywidualną podatnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT-u. Wyjaśnił, że 22 grudnia 2020 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, dotyczącą samochodu osobowego. Wykorzystywanego do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Księgując czynsze leasingowe, rozliczał VAT.

Wnioskodawca 30 kwietnia 2022 r. zawiesił działalność gospodarczą. Wcześniej wykupił auto z leasingu. Wyjaśnił, że samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Jego nabycie będzie stanowiło koszty uzyskania przychodów. Nabycie pojazdu będzie związane z działalnością opodatkowaną. Tym samym będzie miał prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej wykup samochodu. Rozpatruje wycofanie samochodu z ewidencji na cele prywatne po 6 miesiącach po wykupie. Zakończenie działalności i podarowanie auta żonie.

Zdaniem podatnika dokonanie darowizny na rzecz żony w terminie dłuższym niż 6 miesięcy po wykupie pojazdu od leasingodawcy z przeznaczeniem na cele prowadzonej działalności i następnie wycofanie samochodu na cele prywatne nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej 7 grudnia tego roku interpretacji o sygnaturze 0114-KDIP4-2.4012.529.2022.1.WH ma dla podatnika dwie informacje. Dobrą i złą.

Żonie bez podatku

„W rozpatrywanym przypadku dokonując darowizny pojazdu na rzecz żony przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. (…) czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. Samochód w dniu przekazania w formie darowizny nie będzie już wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Darowizna na rzecz żony będzie stanowić zwykłe wykonanie prawa własności. Tym samym przedsiębiorca będzie zbywać samochód stanowiący majątek prywatny, korzystając z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Skutkiem tego, zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług” pisze Dyrektor KIS w interpretacji.

Sobie z podatkiem

Nie podziela natomiast Dyrektor KIS stanowiska podatnika, o braku opodatkowania podatkiem od towarów i usług wycofania samochodu osobowego z działalności gospodarczej na cele prywatne.

„Odnosząc się do Pana wątpliwości należy wskazać, że nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego na Pana rzecz, zostanie dokonane przez Pana jako podatnika podatku od towarów i usług. Jak wynika z opisu sprawy jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT. Zamierza Pan zakończyć działalność gospodarczą po wcześniejszym wykupieniu samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu. Czynsze leasingowe księgowane były w kwocie netto. Powiększone o 50 proc. nieodliczonego podatku VAT. Pozostałe 50 proc. kwoty VAT było odliczone jako VAT naliczony. Jak wskazał Pan w opisie sprawy samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a jego nabycie będzie stanowiło koszty uzyskania przychodów. Nabycie pojazdu będzie związane z działalnością opodatkowaną. Tym samym będzie miał Pan prawo odliczenia podatku z faktury dokumentującej wykup samochodu” czytamy w interpretacji.

W opinii Dyrektora KIS wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej, przez wnioskodawcę jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy. Jak wynika z opisu sprawy, samochód będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. A podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. O kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem samochodu osobowego. W rezultacie wycofanie samochodu osobowego z działalności gospodarczej na cele prywatne, stanowić będzie czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Polski Ład wykup samochodu z leasingu uczynił mniej atrakcyjnym, ale to nadal może się opłacać. Bowiem wciąż odbywa się na preferencyjnych warunkach. Jeśli tylko przedsiębiorca zamierza faktycznie używać auta, to nadal może być to dobra opcja. W zależności od okoliczności warto też rozważyć najem. Podobno najem to nowy leasing.