Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy? Zwana potocznie WZ-ką nie ma nic wspólnego z wyrobami cukierniczymi. Decyzję o warunkach zabudowy należy uzyskać wówczas, gdy nieruchomość którą planujemy zabudować nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Co należy zrobić, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

W pierwszej kolejności ustalmy czym są warunki zabudowy. Wiemy już, że to dokument wydawany w formie decyzji administracyjnej, którego głównym założeniem jest dokładne określenie zasad, zgodnie z którymi możliwe będzie zarządzanie oraz gospodarowanie daną nieruchomością. Oczywiście wyłącznie w sytuacjach, w których nie została ona objęta planem zagospodarowania przestrzennego. O decyzję będą musieli ubiegać się także ci, którzy planują dokonać przebudowy domu. W sytuacjach, gdy zostanie zmieniona jego forma architektoniczna, jak również sposób użytkowania obiektu.

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Z treści uzyskanej decyzji bez trudu dowiemy się co na nieruchomości będzie można wybudować. Co zatem należy zrobić, aby po zakupie nieruchomości taką decyzję otrzymać? W pierwszej kolejności konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W zależności od tego, czy nieruchomość jest położona w gminie wiejskiej czy miejskiej wniosek składamy do wójta/burmistrza lub prezydenta miasta. Co istotne, wniosek możemy już złożyć także nie wychodząc z domu przy wykorzystaniu strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

W treści naszego wniosku musimy szczegółowo opisać naszą nieruchomość. Niezbędne będzie wskazanie dokładnych danych parceli i potencjalnej inwestycji, przedstawienie koncepcji zabudowy oraz zagospodarowania nieruchomości, a także wskazania zapotrzebowania na przyłączenie mediów.

Za decyzję nie zapłacimy, gdy jesteśmy właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości. W przypadku, gdy dopiero planujemy zakup nieruchomości, ale chcemy przed transakcję upewnić się, że decyzja WZ zostanie wydana, wówczas będziemy zobowiązani dokonać opłaty za decyzję w wysokości 598 zł.

Warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana po uprzednim kumulatywnym spełnieniu warunków. Nieruchomość, dla której ma zostać wydana decyzja musi posiadać bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a przynajmniej na jej rzecz musi być ustanowiona służebność. Teren, na którym się znajduje nie został objęty regulacjami o ochronie konserwatorskiej. Gdy nie wymaga uzyskania specjalnej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów, a także gdy jest uzbrojona. Co oznacza, że nieruchomość ma dostęp do wody oraz elektryczności lub, gdy dostęp ten gwarantuje umowa z inwestorem.

Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana bezterminowo. Może się jednak zdarzyć, że inny inwestor otrzyma aktualniejszą decyzję, dotyczącą nieruchomości dla której została wydana wcześniejsza decyzja. Wówczas za aktualną należy uznać tą, która została wydana później. Ponadto, decyzja może wygasnąć także w sytuacji, gdy nieruchomość zostanie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.