Duży bank z karą od UOKiK. Konsumentom może przysługiwać zwrot poniesionych opłat

Finanse Dołącz do dyskusji
Duży bank z karą od UOKiK. Konsumentom może przysługiwać zwrot poniesionych opłat

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Deutsche Bank Polska S.A. karę w wysokości ponad 5,7 mln zł. To skutek jednostronnej zmiany przez bank postanowień dotyczących wysokości opłat za zaświadczenie o historii spłaty kredytów lub pożyczek hipotecznych – pomimo abuzywności tych postanowień. Teraz klienci banku (jeśli decyzja się uprawomocni) będą mogli ubiegać się o zwrot opłat pobranych przez bank w oparciu o zmieniony cennik.

Deutsche Bank Polska z karą od UOKiK

We wrześniu 2019 r. Deutsche Bank Polska rozesłał do klientów informację o zmianie postanowień dotyczących wysokości opłat za zaświadczenie o historii spłaty kredytów lub pożyczek hipotecznych denominowanych do waluty obcej – w tym we franku szwajcarskim. Takie zaświadczenie jest z kolei potrzebne tym kredytobiorcom, którzy chcą dochodzić na drodze sądowej m.in. zwrotu niezasadnie naliczonych rat czy unieważnienia umowy kredytowej.

Jak łatwo można było przewidzieć, konsumenci zaczęli nadsyłać do UOKiK skargi w związku z naliczaniem dodatkowych opłat – zwłaszcza, że kwoty nie były małe. Za zestaw dokumentów, o które najczęściej wnioskowali kredytobiorcy, bank pobierał kwoty (w przybliżeniu) między 800 a 900 zł. Z kolei jeśli konsument zawnioskował o wydanie wszystkich zaświadczeń za ponad 10-letni okres kredytowania, bank miał żądać kwoty w wysokości nawet 1845 zł. Łatwo zatem wywnioskować, że tak wysokie opłaty mogły zniechęcić niektórych kredytobiorców do występowania na drogę sądową. Tymczasem postanowienia zostały (same w sobie) uznane przez UOKiK za abuzywne, co oznacza, że bank nie miał prawa ich jednostronnie zmieniać.

Jak twierdzi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK,

Konsumenci mogli nie mieć świadomości, że bank nie jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany postanowień, które same w sobie mają charakter abuzywny. W związku z tym mogli również nie wiedzieć, że niedozwolona klauzula i jej zmiana nie są dla nich wiążące. Deutsche Bank Polska przekazywał konsumentom nieprawdziwe informacje, czym wpływał na ich decyzje dotyczące uiszczania bezpodstawnie narzuconych przez siebie opłat za wystawienie zaświadczeń dotyczących kredytów hipotecznych.

Konsumenci będą mogli ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów

Jeśli decyzja się uprawomocni, bank będzie zmuszony nie tylko do zapłaty kary (w wysokości ponad 5,7 mln zł), ale również do poinformowania konsumentów, że mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych przez nich w związku z wydawanymi zaświadczeniami. Na razie bankowi przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.