Dodatek solidarnościowy tylko do 31 sierpnia. Wniosek można złożyć jedynie przez internet

Państwo Praca Zakupy Dołącz do dyskusji
Dodatek solidarnościowy tylko do 31 sierpnia. Wniosek można złożyć jedynie przez internet

Do kiedy dodatek solidarnościowy? ZUS przypomina, że termin złożenia wniosku upływa 31 sierpnia. Zakład informuje też, ile pieniędzy w sumie wypłacono. Kwota robi wrażenie.

Do kiedy dodatek solidarnościowy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje w informacji prasowej, że wypłacono w sumie 271 mln zł z tytułu dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy to forma wsparcia, którą ustanowiono w tarczy antykryzysowej. Celem świadczenia jest wsparcie osób, które wskutek decyzji pracodawców spowodowanych epidemią koronawirusa straciły zatrudnienie.

Chodzi o osoby, wobec których po 15 marca 2020 roku – z powodu epidemii choroby COVID-19, wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 – rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem, bądź wobec których umowy o pracę nie przedłużono po jej uprzednim samoistnym rozwiązaniu wskutek upływu terminu, przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Świadczenie otrzymać mogą również bezrobotni. Chodzi o osoby, które zarejestrowane są we właściwym urzędzie pracy i zawieszono wobec nich wypłaty zasiłków, czy stypendiów na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Za takie osoby opłaca się ponadto składki emerytalne i rentowe, a także zdrowotne.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek (zobacz też: „Jak złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy?”). Prof. Gertruda Uścińska – prezes ZUS – wskazuje, że dodatek solidarnościowy otrzymać można najwcześniej za miesiąc, w którym składa się wniosek.

Warto dodać, że świadczenie wypłacane jest od czerwca do sierpnia. Osoby, które złożyły wniosek w czerwcu, otrzymali zatem już trzy przelewy. Ci, którzy zawnioskują o dodatek solidarnościowy w sierpniu dostaną zatem jeden przelew – za sierpień.

Tylko do końca sierpnia

Wypłata następuje w ciągu kilku dni po złożeniu wniosku. ZUS również informuje – wskazując to jako ciekawostkę – że kobiety częściej wnioskują o środki i stanowią 58% wnioskujących. Jeżeli chodzi o wiek, to największy procent wśród osób ubiegających się o świadczenie stanowią 26-35-latkowie.

Co istotne, o dodatek solidarnościowy wnioskować można wyłącznie przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Tam też można znaleść szczegółowe informacje dot. katalogu osób uprawnionych, a – po złożeniu wniosku – także informacje o decyzji.

Pomoc w obliczu gospodarczych i pracowniczych skutków koronawirusa jest potrzebna. Warto jednak pamiętać, że problemy wywołał nie tyle wirus, ile działania rządzących – na przykład lockdown. Oczywiście, że pewna reakcja musiała zostać podjęta, jednak trzeba też pamiętać, że nie każde „jakiekolwiek działanie, ale w celu zwalczania epidemii” jest z natury dobre.

Dodatek solidarnościowy jest jednak potrzebny, bo niezależnie od tego, czy adekwatne były działania rządzących, bądź też decyzje pracodawców, to trzeba pamiętać, że chodzi tutaj o wsparcie osób, głównie pracowników, którzy z przyczyn niejako losowych znalazły się często przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.