Na bezrobociu warto aktywnie szukać pracy. Można za to dostać ponad 650 złotych

Codzienne Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Na bezrobociu warto aktywnie szukać pracy. Można za to dostać ponad 650 złotych

Choć bezrobocie to problem, który dotyczy coraz mniejszej liczby Polaków to nadal istnieją rozwiązania mające na celu wspierać aktywne poszukiwanie pracy. Jednym z nich jest dodatek aktywizacyjny. Przy spełnieniu kilku warunków urząd pracy wypłaci osobie uprzednio bezrobotnej nawet kilkaset złotych.

Bezrobocie szoruje po dnie, ale dodatek dla szukający pracy wciąż funkcjonuje. Kto może go otrzymać?

Czasy kiedy bezrobocie w Polsce sięgało kilkunastu procent odeszły w niepamięć i raczej szybko nie wrócą. Obecnie z danych przedstawianych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że wskaźnik ten jest na najniższym od wielu lat poziomie. Pomimo tego w obrocie prawnym wciąż funkcjonują rozwiązania powstałe w czasach, gdy brak zatrudnienia dotykał nawet co piątego Polaka. Jednym z nich jest dodatek aktywizacyjny, a więc bonus dla osób, które na bezrobociu planują być jak najkrócej.

Najważniejszym kryterium do otrzymania dodatku jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej uprawnionej do otrzymywania z tego tytułu zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo do otrzymania pieniędzy niezbędne jest podjęcie zatrudnienia w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy bądź z własnej inicjatywy. W tym pierwszym przypadku chodzi o sytuacje zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymywaniu wynagrodzenia niższego od płacy minimalnej.

Warto mieć na uwadze, że ustawodawca szczegółowo wskazał osoby, którym dodatek nie przysługuje. Są to przede wszystkim pracownicy podejmujący zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy, tj. w miejscu, gdzie pełnili swoje obowiązki bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni. Ponadto dodatek aktywizacyjny nie zostanie zapłacony w sytuacji podjęcia pracy u pracodawcy zagranicznego, a także przebywania na urlopie bezpłatnym. Ustawodawca nie zdecydował się też na gratyfikację dla bezrobotnych, którzy zostali skierowani przez urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane z Funduszu Pracy.

Należy też zaznaczyć, że po rozwiązaniu umowy o pracę i nawiązaniu kolejnego stosunku pracy z innym pracodawcą dodatek aktywizacyjny nie przysługuje. Zgodnie ze stanowiskiem sądów w momencie podjęcia kolejnego zatrudnienia osoba taka nie jest już bowiem bezrobotna, a dodatek aktywizacyjny przysługuje tylko bezrobotnemu podejmującemu zatrudnienie.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny i jak długo się go otrzymuje?

Przede wszystkim należy wskazać, ze świadczenie wypłacane przez urząd pracy ma stałą wartość. W przypadku osób, które samodzielnie znalazły nową pracę dodatek wypłaca się przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych. Do pracowników skierowanych przez urząd pracy dodatek aktywizacyjny trafia na konto przez cały okres, w jakim przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych.

Maksymalna kwota wypłacana w 2023 roku przez urzędy pracy to 652,10 złotych. Jest to równowartość 50% podstawy zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku osób samodzielnie znajdujących pracę jest to górny limit dodatku ustalanego jako różnica między wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracownika a pensją minimalną. Termin wypłaty zasiłku zależny jest od danego urzędu, jednak nie może być on dłuższy niż 2 tygodnie po zakończeniu miesiąca za jaki przysługuje. W przypadku utraty pracy dodatek aktywizacyjny również przestaje być wypłacany.