Bezrobotni mogą łatwo stracić status bezrobotnego. Wystarczy nieopatrznie wykazać odrobinę ambicji

Firma Podatki Praca Dołącz do dyskusji
Bezrobotni mogą łatwo stracić status bezrobotnego. Wystarczy nieopatrznie wykazać odrobinę ambicji

Wprowadzenie nowych przepisów od 1 lipca 2023 r. przyniosło istotne zmiany dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną w Polsce. Zmiany te dotyczą głównie limitów przychodu, które określają, kiedy konieczna jest rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 

Wcześniej, do 30 czerwca 2023, działalność nierejestrowana mogła być prowadzona, jeśli miesięczne przychody nie przekraczały 50% minimalnego wynagrodzenia. Po zmianach, minimalny próg przychodów wzrósł do 75% minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3600 zł. Oznacza to, że obecnie maksymalny przychód dla działalności nierejestrowanej wynosi 2700 zł miesięcznie.

Istnieją jednak dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby móc prowadzić działalność nierejestrowaną, na co zwraca uwagę Piotr Juszczyk z InFaktu. Po pierwsze, w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie można było prowadzić żadnej działalności gospodarczej. Po drugie, działalność taka nie może być prowadzona w branżach wymagających specjalnych zezwoleń czy koncesji. Takie działania są często wykorzystywane przez przedsiębiorców do testowania potencjału biznesowego nowych pomysłów, bez potrzeby spełniania pełnych wymogów formalnych oraz opłacania składek ZUS.

Pułapka na bezrobotnych

Osobną kwestią są osoby bezrobotne, dla których przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne. Bezrobotni mogą prowadzić działalność nierejestrowaną, ale tylko wtedy, gdy ich przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 1800 zł miesięcznie. Przekroczenie tego limitu skutkuje utratą statusu osoby bezrobotnej oraz ubezpieczenia zdrowotnego, co ma bezpośrednie konsekwencje dla dostępu do opieki medycznej.

Ważne jest również to, że bezrobotni nie mogą prowadzić działalności nierejestrowanej na podstawie umów cywilnoprawnych, jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Taka sytuacja skutkowałaby utratą statusu bezrobotnego. Najczęściej wybieraną formą jest umowa sprzedaży.

Nowe regulacje dotyczące działalności nierejestrowanej wprowadzają istotne zmiany dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych. Z jednej strony podnoszą one próg przychodów, pozwalając na większą elastyczność w prowadzeniu niewielkiej działalności gospodarczej. Z drugiej strony, bezrobotni muszą być szczególnie ostrożni, aby nie przekroczyć dozwolonego limitu, co mogłoby mieć poważne konsekwencje dla ich statusu i dostępu do opieki zdrowotnej. Warto zatem dokładnie zapoznać się z przepisami i odpowiednio planować działalność, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.