Jeśli nie stać cię na utrzymanie mieszkania, to przecież możesz otrzymać dodatek mieszkaniowy

Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Jeśli nie stać cię na utrzymanie mieszkania, to przecież możesz otrzymać dodatek mieszkaniowy

Koszty utrzymania wciąż rosną, a sytuacja na rynku pracy potrafi być dynamiczna. W związku z tym sporo osób może znaleźć się w trudnej sytuacji materialnej. W skrajnych przypadkach przed niektórymi może stanąć widmo bezdomności – koszty utrzymania mieszkania, czy domu to lwia część miesięcznych wydatków. Czasem można na ten cel otrzymać pomoc od państwa.

W Polsce istnieje wiele dodatków i zasiłków. Jednym z nich jest dodatek mieszkaniowy, który może zostać przyznany na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania, a także posiadanego lub wynajmowanego domu jednorodzinnego. Aby jednak otrzymać taką pomoc, trzeba spełnić odpowiednie kryteria.

Dodatek mieszkaniowy dla gospodarstw samotnych i dla rodzin

Dodatek mieszkaniowy jest formą wsparcia dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Pieniądze z dodatku mieszkaniowego docelowo mają pomóc w pokryciu bieżących kosztów związanych z utrzymaniem lub wynajmem domu, lub mieszkania. Pomoc jest skierowana zarówno do gospodarstw domowych jednoosobowych, jak i wieloosobowych, różnica w tym przypadku polega na kryterium dochodowym.

Warto zauważyć, że pomimo iż dodatek przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez prezydenta miasta, burmistrza, lub wójta, to nie samorządy decydują o tym, czy na swoim terenie dodatek przyznawać. O dodatek mieszkaniowy można wystąpić zawsze, jeżeli spełnia się kryteria, niezależnie od tego, w której gminie, powiecie, czy też województwie mieszkamy.

Kryterium dochodowe oraz kryterium metrażowe

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić odpowiednie kryteria. Pierwszym z nich jest kryterium dochodowe. O dodatek mogą starać się osoby, prowadzące gospodarstwo jednoosobowe, których miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2.538,46 zł. W przypadku gospodarstw wieloosobowych dochód nie może przekraczać kwoty 1903,85 zł na jedną osobę. Kwoty te nie mogą zostać przekroczone w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Bardzo istotny w tym przypadku jest fakt, że Rada Gminy, czy Rada Miejska mogą podnieść te kwoty. Nie mogą ich jednak obniżyć – jeżeli nieznacznie przekraczamy dochód uprawniający nas do otrzymania dodatku mieszkaniowego, warto sprawdzić akty prawa miejscowego i ustalić, czy akurat w naszej gminie ta kwota nie została podniesiona.

Drugim ważnym kryterium, które musimy spełnić, jeżeli chcemy otrzymać dodatek mieszkaniowy, jest kryterium powierzchniowe. Zajmowany lokal musi mieć odpowiednią powierzchnię, a konkretnie nie może przekraczać odpowiedniego metrażu w przeliczeniu na liczbę osób. Również tutaj rada gminy może podnieść kryterium. Poniżej prezentujemy limity metrażowe:

Liczba osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2 60,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2 105,0 m2

Powierzchnia normatywna może być przekroczona o 30% w każdym przypadku, z kolei o 50% może być przekroczona w momencie, gdy udział powierzchni pokoi i kuchni, w powierzchni użytkowej lokalu, nie przekracza 60%.

O jakich kwotach mówimy?

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje prezydent miasta, burmistrz lub wójt. To samorządy sprawują pieczę nad tym tematem i to samorządy ustalają, ile wynosi kwota dodatku. Standardowo w Polsce kwoty te plasują się na poziomie 250-300 złotych. Być może kwota nie jest duża, jednak czasem może pomóc w utrzymaniu domu, lub mieszkania, do czasu poprawy sytuacji materialnej.

Dodatek mieszkaniowy nie trafia jednak do rąk beneficjenta. Pieniądze wypłacane są zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za wynajmowany przez nas lokal mieszkalny.

Jeżeli otrzymaliśmy decyzję odmowną, co naszym zdaniem jest niezgodne z przepisami i stanem faktycznym, można odwołać się od niej do samorządowego kolegium odwoławczego.