ZUS zachęca do składania wniosków o zasiłek opiekuńczy za okres od 25 maja do 28 czerwca już teraz, choć odpowiednie przepisy jeszcze nie obowiązują

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji (285)
ZUS zachęca do składania wniosków o zasiłek opiekuńczy za okres od 25 maja do 28 czerwca już teraz, choć odpowiednie przepisy jeszcze nie obowiązują

Tarcza 4.0 przyjęta przez weekendem przez Sejm przewiduje między innymi zmiany w prawie do zasiłku opiekuńczego na dzieci do 8 lat. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 25 maja do 28 czerwca będą mogli ubiegać się także rodzice zdrowych dzieci. Choć ustawa trafiła do Senatu i jeszcze nie obowiązuje, to wnioski można składać już teraz. Tak wynika z najnowszego komunikatu ZUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres 25 maja – 28 czerwca

Zgodnie z tarczą 4.0 rodzice dzieci w wieku do lat 8 mogą otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 25 maja do 28 czerwca. Uprawnieni będą do tego także rodzice dzieci, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z ustawą, która trafiła do Senatu, prawo do zasiłku będzie przysługiwać z powodu zamknięcia żłobka dziecięcego, przedszkola, szkoły czy innej placówki, do której uczęszczało dziecko. Rodzice będą mogli ubiegać się o zasiłek także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Ponadto prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom sprawującym osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku otwarcia wymienionych placówek w czasie trwania COVID-19.

Ustawa jeszcze nie została uchwalona, ale rodzice mogą składać wnioski

Wczoraj ZUS opublikował komunikat w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Sejm przyjął tarczę 4.0 jeszcze przed weekendem, a ustawa trafiła do Senatu. Najbliższe posiedzenie Senatu odbędzie się natomiast dopiero 17 i 18 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że minie jeszcze trochę czasu, nim przepisy tarczy 4.0 zaczną obowiązywać. W komunikacie wskazano jednak, że:

Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego (ustawa została przekazana do Senatu),  rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. zarówno do ZUS, jak i płatników składek (pracodawców, zleceniodawców).

Tym samym płatnicy składek (pracodawcy czy zleceniodawcy) powinni przyjmować wnioski swoich ubezpieczonych jeszcze przed wejściem w życie przepisów. Jednak choć wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS rodzice mogą składać już teraz, to wypłata przez ZUS czy płatnika nastąpi dopiero w momencie obowiązywania przepisów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a 60 dni opieki na dziecko

Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy pozostały takie same. Również wzór oświadczenia składanego przy ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy z ZUS pozostał bez zmian. W komunikacie wskazano także, że jeżeli ubezpieczony jeszcze przed wejściem w życie ustawy wystąpił o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, a więc na podstawie Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z tytułu zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko ubezpieczonego, okres ten nie powinien być liczony do limitu 60 dni wypłaty zasiłku opiekuńczego w tym roku kalendarzowym.